Nieuws

Trots op uitkomsten visitatie Compaen!

We kregen een goed rapport met mooie cijfers!

Doen we de juiste dingen en doen we die goed? Wat vinden belanghebbenden van ons? Iedere woningcorporatie moet een keer per 4 jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. De visitatie geeft een beeld van het maatschappelijk presteren van die corporatie. Een onafhankelijk bureau voert de visitatie uit. Wij hebben Ecorys gevraagd dit voor ons te doen. Een visitatie is verplicht, maar voor ons ook een mooi moment om te leren en vooruit te kijken.

De afgelopen periode heeft Ecorys zich verdiept in ons presteren in de jaren 2015 tot en met 2019.
De visitatie van Compaen is inmiddels afgerond en we zijn erg trots op de uitkomst. We kregen vooral complimenten maar ook nuttige verbetertips. Daar kunnen we wat mee! De aanbevelingen die we in het vorige rapport kregen, pakten we succesvol op.

Graag delen wij de resultaten van onze visitatie met u. Het laat zien dat wij de juiste weg (blijven) bewandelen. Samen met onze partners blijven wij actief. Aan de hand van het visitatierapport hebben we de positieve en negatieve kanten uitgelicht. Doel is om de plussen te handhaven en/of te versterken. De minnen werken we bij voorkeur weg.

In een oogopslag zien hoe Compaen heeft gepresteerd? Bekijk dan deze infographic waarin al deze punten zijn opgenomen. We hebben met z’n allen weer een goed rapport gekregen met mooie cijfers!

Het volledige visitatierapport bekijken? Klik dan hier
De reactie van het bestuur op de visitatie staat in het rapport maar kun je ook hier apart bekijken.

 

 

arrow