Veelgestelde vragen

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden problemen krijgt met het betalen van de huur. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We gaan dan samen met jou op zoek naar een oplossing. Neem dus tijdig contact met onze verhuurmakelaars op en voorkom onnodig veel problemen bij het betalen van de huur.

We kunnen een betalingsregeling afspreken

Dit brengt geen kosten met zich mee, wel voorwaarden.

Wil je dit het liefst online regelen? Dan kun je via het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen veilig, snel en makkelijk een betalingsregeling afspreken die past bij je inkomsten en uitgaven. Zo kom je van je achterstand af én hou je voldoende geld over voor je vaste lasten en boodschappen. Ga naar: www.betalingsregelingen.nl

Als er meer speelt dan alleen een huurachterstand, kunt u ook zelf hulp vragen aan de LEVgroep.

Maatregelen

Als er daadwerkelijk huurachterstand ontstaat, dan gelden de volgende stappen.

 • Wij sturen een betalingsherinnering

  Is de huur niet op tijd binnen, dan ontvang je van ons een betalingsherinnering. Je kunt dan alsnog de huur betalen of een betalingsregeling met ons treffen.

 • Wij sturen een aanmaning

  Als je niet reageert op onze betalingsherinnering ontvang je van ons een aanmaning. Je krijgt dan een laatste kans om de huur alsnog te betalen of een betalingsregeling met ons te treffen.

 • Wij schakelen een deurwaarder in

  Als je niet reageert op onze aanmaning, geven wij de vordering in handen van een deurwaarder. De gerechtelijke kosten, incassokosten en de rente zijn dan altijd voor jouw rekening. Met onze goedkeuring kun je via de deurwaarder alsnog een betalingsregeling treffen. Als je de afspraak met de deurwaarder niet nakomt, kan de deurwaarder de vordering doorsturen naar de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook wij willen dit voorkomen. Daarom vragen we je direct contact met ons op te nemen bij betalingsproblemen.

Cameragebruik kan onrechtmatig (en dus niet toegestaan) zijn als de camera inbreuk maakt of zou kunnen maken op de privacy van omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan camera’s die boven schuttinghoogte zijn geplaatst en daardoor meer filmen dan nodig is. Wij letten vooral op camera’s die mogelijk inbreuk zouden kunnen maken op de privacy van anderen. Omdat het voor ons niet mogelijk is om bij alle huurders te controleren, vertellen wij wat de regels zijn over cameragebruik.

Ga in gesprek met de buren
Waar de ene buur de camera voor zijn of haar veiligheid wil ophangen, voelt de andere buur zich bekeken. Dat kan dus botsen. Vaak weten buren ook niet van elkaar wat en hoe vaak er gefilmd wordt. Weet u het wel van elkaar, dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Er kan dan over en weer rekening met elkaar worden gehouden. Een tip is om na aanschaf van de camera aan de buren meteen te laten zien wat de camera filmt.

Zelf Aangebrachte Voorziening
Het plaatsen van een camera zien wij als een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) aan de buitenkant van de woning, en daar gelden regels voor. Die regels volgen uit de wet en ook uit de huurovereenkomst en onze Algemene huurvoorwaarden, die te vinden zijn op onze website. Volgens onze regels moet er voor voorzieningen zoals camera’s aan de buitenkant van de woning eerst toestemming worden gevraagd. Wij delen dan meteen de voorwaarden waaronder camera’s mogen worden opgehangen. Voldoet de camera niet aan die voorwaarden, dan kunnen wij bewoners verzoeken de camera weer weg te halen.

Maak geen inbreuk op de privacy van anderen
De camera moet zo opgehangen worden dat huurders alleen filmen wat nodig is om bijvoorbeeld het huis te beveiligen. De openbare weg mag dus niet zomaar gefilmd worden. Dat geldt ook voor spullen of de woning van de buren. Filmt de camera dit wél terwijl dit niet nodig is, dan wordt de privacywet overtreden. Ook moet je melden aan buren of buurtbewoners dat er een camera hangt met bijvoorbeeld een waarschuwingsbord of een sticker. 

Het opslaan van de beelden
De beelden die camera’s opnemen mogen niet langer bewaard worden dan dat nodig is. Daarnaast mogen de beelden ook niet zomaar met anderen gedeeld worden. Dit mag alleen als de gefilmde mensen daarvoor toestemming hebben gegeven. Bij een strafbaar feit mag je de beelden met politie delen, bijvoorbeeld bij een aangifte.

Nepcamera (dummy)
Heb je een nepcamera of een camera die niet aanstaat? Dan gelden de regels voor camera’s niet, omdat je niets filmt. Maar jouw buren of voorbijgangers kunnen zich toch aangetast voelen in hun privacy als zij een camera zien hangen.

Vooral als jouw camera op de openbare weg is gericht of op de eigendommen van jouw buren. Wat bij een werkende camera niet zou mogen. Richt de camera daarom alleen op jouw eigen bezittingen, om onrust of conflicten te voorkomen.

Wat doe je bij een burengeschil?
Heeft een gesprek met de buren niks opgeleverd, dan kun je de hulp inschakelen van buurtbemiddeling, ons als verhuurder, de wijkagent of in het uiterste geval de rechter.

Wil je meer weten over het gebruik van je camera? Via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kun je meer informatie vinden over camera’s en privacyregelgeving.

Heb je last van bladeren in de dakgoot? Je kunt dit voorkomen door zelf een bladvanger of een rooster bij de afvoer te plaatsen. Lukt het niet om de dakgoot zelf schoon te maken? In dat geval kun je contact met ons opnemen. Dan doen wij het voor jou.

1 juli vindt de jaarlijkse huuraanpassing plaats. Alle huurders krijgen van ons vóór 1 mei een brief met het nieuwe huurbedrag.  

Wie bepaalt de huurverhoging?
De Rijksoverheid bepaalt hoeveel de huur van sociale huurwoningen jaarlijks mag stijgen. In 2024 is dit 5,8% Deze stijging is gekoppeld aan de loonontwikkeling. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur die niet hoger is dan € 879,66.

Via deze link kun je de huurkrant downloaden, in deze krant kun je alles lezen over de huurverhoging in 2024.

Waarom moet ik meer huur gaan betalen?
Dit is wettelijk geregeld. Eén keer per jaar mogen we de huren verhogen. Dit is nodig om de kwaliteit van onze woningen en wijken te behouden en te verbeteren. We investeren dat geld in nieuwbouw, onderhoud, duurzame oplossingen en in leefbaarheid. Voor nu maar ook voor in de toekomst.

Met hoeveel gaat het huurbedrag in 2024 omhoog?
Compaen heeft besloten dat de meeste huurders een huurverhoging van 5,3% ontvangen.

Huurders in een vrije sector woning (huidige huur is hoger dan €879,66), krijgen een huurverhoging van 5,5%.

Als het huurbedrag hoger wordt, heb ik dan ook recht op meer huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Waarschijnlijk krijgt je door de huurverhoging meer huurtoeslag. Wil je weten hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Wat als ik het niet kan betalen? Wie kan ik dan om hulp vragen?
De huurverhoging is bijna altijd minder dan de stijging van jouw loon of uitkering. Heb je zorgen dat je toch problemen krijgt bij het betalen van de nieuwe huur? Neem zo snel mogelijk contact met ons op! Wij kijken dan samen naar jouw situatie en wat er mogelijk is. Wacht niet te lang, hoe eerder we het weten, hoe sneller we iets voor u kunnen betekenen.

Heb ik recht op een huurverlaging?
Als je in 2023 geen huurverlaging hebt ontvangen en het gezamenlijk inkomen van jouw huishouden is in de laatste zes maanden gedaald naar 120% van het sociaal minimum of lager, dan kan het zijn dat je recht hebt op een huurverlaging naar €577,91.

Je kunt tot 31 december 2024 een huurverlaging aanvragen als:

 • Jouw huidige huurcontract op 1 maart 2023 of eerder is ingegaan, en;
 • Je in 2023 geen huurverlaging hebt gehad naar €575,03 of in 2024 naar aanleiding van een huurverlagingsverzoek eind 2023, een huurverlaging naar €577,91 hebt gehad, en;
 • Het gezamenlijk inkomen over de laatst verstreken 6 maanden niet hoger was dan:
Type huishouden Inkomen (over periode van 6 maanden) tot inkomensgrens 2024
Eenpersoonshuishouden < €12.420
Eenpersoonshuisouderen huishouden (recht op AOW) < €13.215
Meerpersoonshuishouden < €16.185*
Meerpersoonsouderen huishouden (waarvan één of meer AOW-gerechtigden) < €17.575*
*) het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

 

Om te beoordelen of jij in aanmerking kan komen voor een huurverlaging vragen we jou de volgende gegevens bij ons aan te leveren:

 • Loonstroken en/of uitkeringsspecificatie van de laatste zes maanden;
 • Uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt wat de actuele huishoudsamenstelling is (ook te downloaden via DigiD);

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging op www.huurcommissie.nl. Bezwaar maken heeft geen zin als:

 • Je vindt dat jouw woning niet goed wordt onderhouden;
 • Je overlast ervaart
 • Jouw inkomen is gedaald (mogelijk kom je wel in aanmerking voor een huurverlaging)

In deze gevallen kun je wel contact met ons opnemen.

Ieder jaar zijn vele ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten introduceren Helmondse woningcorporaties en zorgpartijen Savant Zorg en de Zorgboog een systeem voor digitale sloten. In woonzorgcentra waar veel ouderen wonen en zorg aan huis krijgen worden op de centrale toegangsdeuren digitale sloten geplaatst. Dit is veiliger én makkelijker voor de zorgmedewerkers. “Het geeft rust en veiligheid voor ons allemaal”, aldus een zorgmedewerker die gebruik maakt van Telelock. De bewoner bepaalt zelf wie er toegang heeft tot zijn woning.

Vanaf april 2022 kan voortaan iedereen in Helmond die zorg aan huis ontvangt met korting een digitaal slot laten plaatsen op zijn eigen voordeur. De gemeente Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten van het slot (een bijdrage van € 40,-). Die vergoeding is voor iedereen die zelfstandig woont en zorg ontvangt van Savant Zorg, de Zorgboog, of een andere erkende zorginstelling of via aantoonbaar mantelzorg. Bewoners hoeven alleen het slot aan te schaffen via Telelock en de financiële bijdrage wordt vervolgens automatisch verrekend via de factuur.

Vraag een digitaal slot aan op www.telelock.nl/gemeentehelmond

Via deze website van Telelock vraag je het digitale slot aan. Ook vindt je hier meer informatie over de voordelen van een digitaal slot. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Telelock via telefoonnummer 085 – 4017932. Na het aanvragen van een digitaal slot, maakt Telelock met jou een afspraak om het digitale slot bij jou thuis te installeren.

De kosten voor het huren van een digitaal slot bedragen 15,95 euro per maand

In dit maandelijkse bedrag zit de huur van het digitale slot, het onderhoud en de administratie. De gemeente Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten (40 euro). Hiervoor hoef je niets te doen, dit wordt verrekend in de factuur van Telelock. Er is ook een mogelijkheid om een digitaal slot aan te schaffen, dit kost 595 euro.

Langer en veiliger zelfstandig wonen dankzij digitale deursloten

Ieder jaar zijn vele ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een sleutelkluisje met reservesleutel bij de voordeur wordt opengebroken. Dit geeft schade, overlast en vooral gevoelens van onrust en onveiligheid. Door het plaatsen van een digitaal slot zijn onveilige sleutelkastjes niet meer nodig. De financiële bijdrage loopt tot en met 31 maart 2023, daarna bekijkt de gemeente of de periode wordt verlengd. Kijk ook op www.helmond.nl/slimme sloten voor meer informatie.

We doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch lopen dingen niet altijd zoals we graag willen. In zo’n geval kun je een klacht indienen. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. Hieronder lees je de werkwijze met betrekking tot het indienen van een klacht, over het contact met onze medewerker, de service van Compaen of de uitvoering van onze regels.

Stap 1: klacht indienen
Je bent van mening dat wij je niet goed geholpen hebben en met de betrokken medewerker kom je er niet uit. Dan kun je een klacht indienen. Een klacht dien je in met het klachtenformulier. We kunnen het klachtenformulier ook per post naar je toesturen. Bel of mail ons daarvoor. 

Stap 2: ontvangstbevestiging
Na ontvangst van de klacht, stuurt de betrokken afdeling je binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. We doen ons best om je daarin al een antwoord of oplossing te geven. Dat lukt niet altijd en misschien is er nog een gesprek met je nodig. Daarvoor nodigen wij je dan uit. Gaat de klacht over het gedrag van een medewerker? Dan wordt jouw klacht behandeld door de manager van de betreffende afdeling en word je uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 3: hoor en wederhoor
In het gesprek kun je jouw klacht toelichten. Compaen kan daar dan op reageren. Vervolgens gaan we samen op zoek naar een oplossing. Afhankelijk van de situatie is de betrokken medewerker bij het gesprek aanwezig. 

Stap 4: vervolg
Je ontvangt een brief met de gemaakte afspraken.

Stap 5: nakomen van de gemaakte afspraken
Wij houden in de gaten dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Stap 6: geschillencommissie
Ben je niet tevreden over de oplossing ? Dan kun je de geschillencommissie inschakelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen om jouw ontevredenheid samen met jou op te lossen. Lukt het niet om samen tot een passende oplossing te komen? Ben je niet tevreden over de uitkomst of de geboden oplossing? Dan noemen we een klacht een geschil. Een geschil kun je ter beoordeling voorleggen aan de Onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie is er voor alle klanten die de interne klachtenprocedure hebben doorlopen, maar er samen met ons niet uitkomen. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Compaen is een bijzonder groene corporatie! En daar zijn we trots op.

Alle woningen zijn inmiddels voorzien van een zogenaamd energieprestatiecertificaat (EPC). Op dit certificaat is met een energielabel in kleur (vergelijkbaar met die van huishoudelijke apparaten) aangegeven hoe de woning scoort op het gebied van energieverbruik. Het energielabel kent kwalificaties van A tot en met G. Een woning met het groene A-label is het energiezuinigst, die met het rode G-label het minst energiezuinig.

Wilt u weten hoe uw woning scoort? Vraag dan het certificaat bij ons op. U kunt ook zelf het energielabel opzoeken op de volgende website: www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel.

Hoofdhuurder

Staat uw naam in de huurovereenkomst? Dan bent u de hoofdhuurder. Soms is dat één persoon, soms zijn het er twee. Een getrouwde of geregistreerde partner is volgens de wet automatisch medehuurder; de partner ondertekent daarom ook de huurovereenkomst.

Medehuurder of inwonende?

Huurders en medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Niet alle inwonenden zijn automatisch medehuurder. Inwonende kinderen worden bijvoorbeeld niet gezien als medehuurders, maar als inwonenden. De hoofdhuurder zorgt ervoor dat alle huisgenoten de afspraken uit de huurovereenkomst naleven.

Toestemming aanvragen

Wilt u iemand bij u laten intrekken, vraag dan altijd toestemming door een schriftelijk verzoek in te dienen met daarbij een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die u bij u wilt laten intrekken. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor het beoordelen van de aanvraag. Meer hierover leest u in ons privacy statement.

Medehuurder worden

Bent u onlangs getrouwd of heeft u uw partnerschap laten registreren? Dan kunt u een verzoek indienen om uw partner als medehuurder te registreren. Wij hebben daarvoor een kopie van de trouwakte of de partnerregistratie nodig. Inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden.

Woont u minimaal twee jaar samen op hetzelfde adres? En voldoet u aan de volgende voorwaarden?
Dan kan de huurovereenkomst ook worden aangepast.

 • Uw woning is minstens twee jaar het hoofdverblijf van de inwonende.
 • U en de inwonende voeren minstens twee jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • De inwonende heeft voldoende inkomsten om eventueel de volledige huur te betalen.

Onrechtmatige bewoning

Het is verboden om uw huurwoning onder te verhuren of in gebruik te geven aan iemand anders. Bij onrechtmatige bewoning ondernemen wij direct stappen om dit ongedaan te maken.

U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

 • Via automatische incasso.
 • Via een maandelijkse factuurnota.
 • Via een eigen maandelijkse overboeking bij uw bank.
 • Pinnen op het kantoor van Woningstichting Compaen.

U betaalt de huur vooraf. Dit betekent dat uw huur vóór de eerste van de maand bij ons binnen moet zijn. Alleen als u ons machtigt om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven, incasseren wij de huur rond de eerste dag van de betreffende maand.

De meeste huurders van Compaen betalen de huur via een automatische machtiging. Maandelijks, rond de eerste dag van elke maand, wordt de huur dan van uw bankrekening afgeschreven. Dat is gemakkelijk. U hoeft er niet meer naar om te kijken.

Eind april zijn de huuraanpassingsbrieven verzonden naar alle huurders van Compaen. Er komen telefonisch veel vragen binnen over de aanpassing, vooral als het gaat om de speciale regeling voor huurverlaging volgens de ‘Wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’. We geven daarom hieronder een aantal antwoorden op veelgestelde vragen aan ons Klant Contact Center.

Over welk bedrag gaat de huurverlaging?

Als je meer dan € 575,03 gaat betalen per 1 juli 2023 en je hebt een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dan wordt je nettohuur € 575,03. Betaal je minder dan € 575,03 dan krijg je geen huurverlaging.

Ik denk dat ik teveel verdien voor huurverlaging.

Wij hebben de gegevens ontvangen van de Belastingdienst over 2021. Had je toen een huishoudinkomen tot 120% van het sociaal minimum dan wordt je nettohuur per 1 juli 2023 € 575,03. Dit is het bedrag exclusief servicekosten.

Ik denk dat ik te weinig verdien en recht heb op huurverlaging.

Wij hebben de gegevens ontvangen van de Belastingdienst over 2021. Had je toen een huishoudinkomen van meer dan 120% van het sociaal minimum maar heb je nu een huishoudinkomen van minder dan 120% van het sociaal minimum, lever dan bij ons de volgende stukken aan per mail (info@compaen-wonen.nl): verklaring van je huishoudgrootte (uit hoeveel personen je gezin bestaat, inclusief de leeftijden van de kinderen) en het inkomen van de personen in je huishouden van 27 jaar en ouder. Hiervoor moet je loonstroken, accountantverklaring (voor ZZP’er) en uitkeringsgevens over de laatste 6 maanden mee sturen. Let op: je huur kan alleen verlaagd worden als deze per 1 juli 2023 meer dan € 575,03 bedraagt en je voor 1 maart 2023 al in de woning woonde!

Mijn huis wordt gerenoveerd en ik zou geen huurverhoging krijgen.

De renovatie of verduurzaming van een woning zorgt inderdaad niet voor een huurverhoging. Dat is namelijk wettelijk niet toegestaan. De huurverhoging die je per 1 juli 2023 krijgt is de jaarlijkse (gebruikelijke) huurverhoging en heeft niets met werkzaamheden aan je woning te maken.

Hoe zit het met de huurtoeslag en de huurverlaging?

Geef de huurverlaging zo snel mogelijk door aan Belastingdienst/Toeslagen. Als je de huurverlaging voor of op 28 mei 2023 aan Belastingdienst/Toeslagen doorgeeft, verwerkt Toeslagen die in de huurtoeslag van juli 2023. Je voorkomt hiermee dat je mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.

Bedragen 120% van het sociaal minimum (belastbaar inkomen 2021)
Uw huishouden Inkomensgrens,
uw gezamenlijke inkomen
is niet hoger dan
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.250
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 24.600
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 30.270
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.730

 

 

Als u gaat huren bij Compaen, sluit u met ons een huurovereenkomst. Hierin staan de afspraken over de rechten en plichten van u en van ons. De algemene huurvoorwaarden maken altijd deel uit van de huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand, waarbij u de huur op iedere dag van de maand kunt opzeggen.

De vier Helmondse woningcorporaties Compaen, Volksbelang, woCom en Woonpartners werken projectmatig samen als dat mogelijk is. Vanaf 1 juni 2022 ontvangen nieuwe huurders dezelfde Algemene huurvoorwaarden bij het huren van een woning.

Bij de huurovereenkomst van een woning krijgt de huurder ook de Algemene huurvoorwaarden. Hier staan regels in die voor huurder en woningcorporatie gelden. In de top 10 Algemene huurvoorwaarden staat in hoofdlijnen wat de belangrijkste regels zijn.

Wijzigingen in de huurovereenkomst
Het is belangrijk dat de gegevens op in de huurovereenkomst altijd kloppen. Soms moeten ze worden aangepast. Bijvoorbeeld als uw partner is overleden of is verhuisd. Of als u wilt gaan samenwonen. Als dit het geval is, als de gegevens in de overeenkomst niet meer kloppen, of als u daarover vragen heeft, vragen we u om contact op te nemen met een van de verhuurmakelaars van onze afdeling Wonen. Zij kunnen u helpen.

Afhankelijk van uw financiële situatie en de huurprijs van uw woning kunt u huurtoeslag krijgen. De huurtoeslag wordt gebaseerd op het actuele (gezamenlijke) inkomen in hetzelfde jaar. Op www.toeslagen.nl berekent u zelf of u in aanmerking komt voor een toeslag. Met uw DigiD kunt u daar ook toeslagen aanvragen.

Wilt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen? Dan moet uw aanvraag uiterlijk op 1 april van het daaropvolgende jaar binnen zijn bij de Belastingdienst.

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Afhankelijk van uw huidige huur ten opzichte van de streefhuur, ontvangt u van ons voor 1 mei van ieder jaar een huurverhogingsvoorstel.

Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken. Wanneer bezwaar maken wel of niet mogelijk is, leest u hier na. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie en een modelbrief.

Klik hier om in te loggen via MijnCompaen.

Wij informeren u graag over de diverse apparaten en/of installaties in uw huurwoning. Heeft u vragen? Stel ze gerust via info@compaen-wonen.nl of bel ons op telefoonnummer 0492 57 90 90. Wij helpen u graag.

Cv-ketel

Een storing aan uw cv-ketel? Dat komt altijd ongelegen. Sommige zaken aan uw cv-installatie kunt u eenvoudig zelf doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bijvullen van de ketel en het ontluchten van de verwarming.

Als u borrelende geluiden hoort uit (één van) uw radiatoren, is het tijd de verwarming te ontluchten. Deze borrelende geluiden worden meestal veroorzaakt door luchtbellen in uw verwarming. De oplossing hiervoor is de verwarming ontluchten. Wij adviseren u om tegelijkertijd ook uw cv-ketel bij te vullen, mocht dat nodig zijn. De cv-ketel bijvullen is nodig wanneer de waterdruk te laag is. Dit kunt u zien op de meter op de cv-ketel. Als de meter in het rode gedeelte staat, is de waterdruk te laag. Bij een ketel met een digitaal display verschijnt op het scherm een melding dat de waterdruk te laag is.

Bekijk hier hoe u de cv ketel kunt bijvullen en ontluchten.

 

Perilex-aansluiting voor elektrisch koken

Een Perilex-aansluiting voor een elektrische kookplaat mag alleen aangelegd worden door een erkend installateur. Dit moet altijd bij ons gemeld worden. Houd er ook rekening mee dat het nodig kan zijn om de aansluiting te laten verzwaren. Dit is vaak kosteloos, maar de vastrechtkosten kunnen wel hoger worden. Op www.huisaansluitingen.nl vind je hierover alle informatie.

Klik hier voor meer informatie.

Spaarpomp

Klik hier voor meer informatie.

Afzuigkap

Klik hier voor meer informatie.

Driestandenschakelaar

Klik hier voor meer informatie.

WTW

 

Zonnepanelen

Wij verbeteren de energiezuinigheid van onze woningen. In 2018 zijn we voortvarend begonnen met het aanbrengen van zonnepanelen. We bekijken welke woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. Wanneer dat mogelijk en zinvol is, bieden we je voordelig die mogelijkheid aan.  Wil je meer weten of dit traject? Neem gerust even contact met ons op via 0492-579090.

Heeft u een vogelnestje onder een zonnecollector? Tijdens het broedseizoen mogen nestjes sowieso niet verwijderd worden. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Buiten het broedseizoen mogen in principe de nestjes wel verwijderd worden mits ze niet meer actief zijn en huismusnesten mogen nooit verwijderd worden mits een ecoloog heeft vastgesteld dat het een verlaten huismusnest betreft.

 

 

Als er woningen te koop zijn, vermelden we dat op onze website.

Op dit moment staan er geen woningen te koop.

Voor complexe zaken waar meerdere zorg- en welzijnsorganisaties bij betrokken zijn doen we actief mee met de maatwerktafel in Geldrop-Mierlo. De eerste ervaringen zijn heel positief, dus daar gaan we mee door.

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Woningstichting Compaen verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen. Let op: deze inwoning is altijd tijdelijk van aard en leidt nooit tot medehuurderschap. Het doel van het verlenen van mantelzorg mag niet het verkrijgen van de woning zijn.

Met het Oppluspakket kun je een aantal voorzieningen aanvragen die helpen om langer zelfstandig te wonen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde toiletpot, een wandbeugel, een douchezitje met rugleuning of een tweede trapleuning. Het pakket is speciaal voor onze huurders van 55 jaar of ouder.

De aanpassingen uit het oppluspakket zijn gratis tot een maximumbedrag van € 1.600,-. Natuurlijk kun je voor een hoger bedrag aan werkzaamheden uit laten voeren. De meerkosten zijn dan voor jouw rekening. Vraag je minder aan, dan kan het resterende bedrag later gebruikt worden voor een nieuwe aanvraag. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden en keuzes.

Als het Oppluspakket niet genoeg is, kun je terecht bij je gemeente. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan je gemeente je helpen met meer aanpassingen aan je woning.

Wil je het Oppluspakket aanvragen? Laat het ons weten via info@compaen-wonen.nl of bel ons even. Wij sturen je dan het aanvraagformulier. We doen ons best om je aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. Kan het niet zo lang wachten? Bel dan met ons Klantencontactcentrum op 0492-579090.

Als een hoofdhuurder overlijdt, moeten er wel een paar zaken geregeld worden.

Achterblijvende medehuurder

Een medehuurder wordt na het overlijden van de hoofdhuurder automatisch hoofdhuurder, maar moet dit wel melden bij ons. Wij passen de gegevens direct aan.

Achterblijvende inwonende

Een achterblijvende inwonende (die geen medehuurder is) kan tot maximaal zes maanden na het overlijden in de woning blijven wonen. Alle huurdersverplichtingen, zoals het betalen van de huur en de zorg voor het onderhoud, komen in deze periode voor rekening van de inwonende.

Als achterblijvende inwonende kunt u bij ons toestemming aanvragen om de huur voort te zetten. Zo’n verzoek wijzen we toe als u voldoet aan verschillende voorwaarden:

 • De woning is uw hoofdverblijf is en u had met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • Uit de inkomenstoets blijkt dat u de huur kunt betalen.
 • De woning is passend bij de samenstelling van uw huishouden.

Uw woning brandveilig
Wij doen er alles aan om onze huurders zo prettig mogelijk te laten wonen. Het zorgen voor een zo brandveilig mogelijke woning hoort daar ook bij. Rookmelders waarschuwen je met een hard geluid als een brand uitbreekt. Hierdoor redden rookmelders levens. Daarom hebben wij in al onze woningen rookmelders geplaatst die voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften.

Op elke verdieping een rookmelder
In 2022 is het verplicht dat alle huurwoningen op elke woonverdieping een goedwerkende en veilige rookmelder hebben. Deze rookmelders zijn gratis. Meer weten over rookmelders en het onderhoud hiervan? Klik hier voor meer informatie.

Uw veiligheid staat voorop
De rookmelders voldoen aan alle wettelijke normen en zijn voorzien van een batterij die 10 jaar meegaat. Wij zorgen ervoor dat de rookmelders op tijd weer worden vervangen.

Onderhoud van de rookmelders
Aan de rookmelders die je van ons krijgt, heb je weinig onderhoud. Hieronder lees je wat wij doen om jouw rookmelders goed te laten werken en wat je moet doen.

Als uw verhuurder: Als huurder:
Monteren wij minimaal één rookmelder op elke woonverdieping. Test je regelmatig de melders volgens de instructies die je krijgt na de plaatsing.
Zorgen wij dat na montage de werking
van de rookmelders getest wordt.
Houdt je de buitenkant van de rookmelders stofvrij. Dit doe je door de melders af te stoffen of af te nemen met een vochtige doek.
Zorgen wij dat klachten aan de rookmelders opgelost worden. Maak je het gatenpatroon van de rookmelders twee keer per jaar schoon. Dit kan eenvoudig met de stofzuiger. Tip: doe dit in maart en november (zomer-/wintertijdwisseling).
Vervangen wij na tien jaar de rookmelders. Neem je bij klachten of vragen contact met ons op.


Vluchten bij brand. Wat is uw vluchtroute?
Als je te maken krijgt met brand, dan staat jouw woning mogelijk vol met rook. Het is dan vaak lastig om een weg naar buiten te vinden. Bekijk eens, eventueel met uw huisgenoten, wat de snelste route naar buiten is. Houd rekening met obstakels die in de weg kunnen staan, deuren die niet open kunnen en/of een trap die niet genomen kan worden. Soms is het best lastig. Ook een goed vluchtplan geeft je en jouw eventuele huisgenoten een veilig gevoel.

Heb je vragen over de rookmelders?
Neem dan gerust even contact met ons op.

 

 

 

 

 

Als u gaat scheiden, hebben u en uw ex-partner evenveel recht op de woning. Als u hierover samen niet tot een goede afspraak kunt komen, bepaalt de rechter wie de woning krijgt toegewezen.

Degene die de woning verlaat, moet dit schriftelijk bij ons melden en de huur opzeggen. Degene die blijft, moet schriftelijk een verzoek indienen tot wijziging tenaamstelling. Als de rechter bepaald heeft wie mag blijven wonen, kunnen ook deze documenten als bewijs dienen.
Wij kijken altijd of het inkomen van de blijvende huurder voldoende is om de huur te kunnen betalen.

Aanwezige schuttingen en poorten behoren niet tot het gehuurde. Deze zaken worden beschouwd als een door huurder zelf aangebrachte voorziening (ZAV). De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vervanging. Als een schutting op de grens staat met een ander perceel, dan wordt deze gezien als een ZAV die door huurder samen met buren is geplaatst. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vervanging van de schutting.

Vanuit de woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een Reglement op te stellen met betrekking tot het slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan hun woningen. In nauwe samenwerking met de Helmondse woningcorporaties en huurdersraden is het Sociaal Plan voor de periode van 2023-2027 tot stand gekomen.

Huidige Reglement werkt naar tevredenheid

De Helmondse woningcorporaties en haar huurdersraden zijn van mening dat het Reglement naar tevredenheid werkt. Het reglement is duidelijk en ook goed uit te leggen aan huurders. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden af te wijken, in het voordeel van de huurder, en maatwerk toe te passen. Jaarlijks worden de bedragen van de financiële tegemoetkomingen aan de huurders geïndexeerd.

 

Urgentie
Zit je in een noodsituatie en heb je snel een woning nodig? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor urgentie. Je krijgt dan met voorrang een sociale huurwoning.

Voorwaarden urgentie
Om in aanmerking te komen voor urgentie, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie over de actuele regels en voorwaarden over urgentie hier. Via de beslisboom kun je zien of je aan de voorwaarden voldoet en als dat zo is, een intake aanvragen. 

Voldoe je niet aan de voorwoorden voor het krijgen van urgentie?
Er zijn nog meer manieren om sneller aan een woning of woonruimte te komen. Bijvoorbeeld via flexwonen, kamerverhuur, slimmerkopen.nl en reageer op woningen op Wooniezie die via loting worden aangeboden, vergroot jouw zoekgebied en pas jouw woonwensen aan voor meer aanbod.

Let op!
Er zijn bedrijven die beloven dat ze je helpen bij het aanvragen van urgentie. Maar let op! Zij vragen hier vaak veel geld voor. Terwijl je niet zeker weet of je de urgentie ook echt krijgt. Zij kunnen jouw wachttijd ook niet korter maken. Ons advies: maak geen gebruik van de diensten van deze bedrijven. Het advies en de dienstverlening via de woningcorporatie is gratis.

De urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven is onderdeel van de huisvestingsverordening. Hier staat (in juridische taal) de gezamenlijke afspraken en regels over urgentie in.

 

 

 

 

 

Het vinden van de juiste ondersteuning, zorg en passende huisvesting is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mensen die daarin moeilijk zelf hun weg kunnen vinden. Als wij het als professionals samen doen én anders dan eerst, komt het wél ‘van eiges’ goed op gang. Daarom zijn wij VanEiges gestart in Helmond, een samenwerking tussen professionals van de gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, diverse maatschappelijke organisaties en politie. De andere manier van samenwerken tussen de professionals, daarin schuilt ons succes. We gaan uit van de kracht van de bewoners zelf en halen de schotten tussen de deelnemende organisaties weg. Onze gezamenlijke ondersteuning is toegankelijk voor alle bewoners voor wie het niet zonder meer VanEiges gaat.

Krachtig en duurzaam

Wat wil de bewoner, wat kan de bewoner ‘van eiges’ en wat heeft de bewoner van ons nodig? Die vragen staan centraal. Onze professionals komen geregeld bij elkaar om bewonersvragen en -behoeften te bespreken. Ze gaan daarbij uit van de individuele situatie, problematiek en mogelijkheden van een bewoner en vertrouwen VanEiges op elkaars vakkennis en ervaring. We streven ernaar binnen 6 weken een duurzame oplossing in gang te zetten die werkt voor de bewoner.

Inspirerend en toegankelijk

Onze aanpak inspireert niet alleen de bewoner, ook de professional wordt er blijer van. Samen maken we er zo een succes van. We zijn met VanEiges als pilot gestart in de wijken Helmond-Noord en Mierlo-Hout/Helmond-West. Afhankelijk van de ervaringen verbeteren we de aanpak nóg verder en breiden we VanEiges uit in Helmond en daarbuiten. Bewoners in Helmond-Noord en ’t Hout/Helmond-West die nu al graag ondersteuning krijgen, kunnen zich melden bij een van de deelnemende organisaties. Dan komt het VanEiges op gang.

Als je ouder wordt, wil je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms is daar wat extra hulp bij nodig. Is dat mogelijk in jouw woning? Soms is verhuizen een betere optie. Bijvoorbeeld naar een kleiner appartement, dichtbij voorzieningen. Het is verstandig om daar op tijd over na te denken. Wij helpen je daar graag bij.

Verhuizen naar een (senioren) appartement

Speciaal voor 65-plussers die nu een eengezinswoning huren en de stap naar een (senioren) appartement of gelijkvloerse woning willen maken, is er nu de 65plus-verhuisregeling. Wij werken hierin samen met de andere Helmondse corporaties (WoCom, Compaen en Volksbelang).

Wanneer kunt u meedoen?

 • Je bent minimaal 65 jaar.
 • Je huurt een eengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers bij WoCom, Compaen, Volksbelang of Woonpartners.
 • Je hebt geen thuiswonende kinderen.

Wat krijg je van ons?

 • Je krijgt gedurende 1 jaar voorrang op het geselecteerde, vrijkomende aanbod van Wooniezie.
 • Je kunt reageren op appartementen of gelijkvloerse woningen met maximaal 2 slaapkamers of gelabelde seniorenwoningen.

Heb je een van onderstaande vragen? Dan helpen wij jou meteen!

Ik ben nog geen 65 jaar, kom ik in aanmerking voor de regeling?
Je komt alleen in aanmerking als jij of een lid van jouw huishouden 65 jaar of ouder is.

Mag ik overal op reageren?
Ja, maar de voorrangsregel geldt alleen voor de woningen die in aanmerking komen voor de regeling. Dit staat in de woningadvertentie.

Hoe schrijf ik me in bij Wooniezie?
Ga naar de instructies op https://www.wooniezie.nl

Mag ik een aanbod weigeren?
Ja, dat mag.

Mag ik de woning bezichtigen?
Ja, je mag de woning altijd bezichtigen en dan de keuze maken.

Kan iemand mij helpen met de administratieve kant van verhuizen?
Je kunt natuurlijk je familie of vrienden vragen. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij de formulierenbrigade van de LEV-groep of de vrijwilligers va Ouderenbonden in Helmond.

Ik woon niet in Helmond, kom ik toch in aanmerking voor de regeling?
Nee, de regeling geldt alleen voor huurders van de aangesloten woningcorporaties in Helmond. Neem contact op met je eigen woningcorporatie wat dit voor jou betekent.

Kan ik met de voorrangsregeling ook reageren op woningen buiten Helmond?
Je kunt met de voorrangsregeling alleen voor woningen in Helmond met het voorrangslabel “van groot naar beter” reageren. Dit staat in de woningadvertentie.

Gaat u verhuizen naar een andere woning? Zeg dan uw huur ruim van tevoren op. Dan weet u op tijd wat u nog moet doen om uw woning in goede staat op te leveren. Wij kunnen uw woning dan ook sneller aanbieden op Wooniezie, zodat u nog de tijd heeft om afspraken over eventuele overnames te maken met de nieuwe huurder.

Huurwoning opzeggen

De stappen zijn als volgt.

 • Huur schriftelijk opzeggen

  De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt iedere dag van de maand uw huur opzeggen met behulp van het huuropzeggingsformulier.  De huur eindigt na een maand of nog later als u dat aangeeft. Laat de huuropzegging ondertekenen door alle huurders die op de huurovereenkomst staan vermeld.

 • Voorinspectie

  Als wij uw opzegging hebben ontvangen, maken we een afspraak met u voor de voorinspectie. Deze vindt plaats binnen vier werkdagen na de huuropzegging. Uzelf of iemand die u gemachtigd heeft om namens u te tekenen moet hierbij aanwezig zijn. Onze verhuurmakelaar bekijkt dan of uw woning in goede staat verkeert, wat er moet worden hersteld en wat wel en niet in de woning kan achterblijven. U vindt aanvullende informatie over de richtlijnen bij verhuizen.

 • Eindinspectie

  Op de laatste huurdag volgt de eindinspectie. Is alles in orde, dan neemt de verhuurmakelaar samen met u de meterstanden op van elektra, gas en water. Deze meterstanden van gas en elektriciteit moet u wel zelf even doorgeven aan de leveranciers. De waterstand geven wij voor u door aan Brabant Water.

 • Eindafrekening

  Ongeveer een maand nadat u de sleutels heeft ingeleverd, krijgt u de eindafrekening. Hierin staat wat de eventuele resterende kosten zijn. Als u nog geld van ons tegoed heeft, ontvangt u dit op uw bankrekening. Als er kosten zijn voor u, dan kunt u in de eindafrekening zien hoe u deze kunt betalen.

Huur garage of parkeerplaats opzeggen

De opzegtermijn voor een garage of parkeerplaats is minimaal één maand. U kunt iedere dag van de maand uw huur opzeggen met behulp van het huuropzeggingsformulier. De huur eindigt na een maand of nog later als u dat aangeeft. Als u de huur opzegt, maken wij een afspraak met u voor een inspectie op de laatste huurdag. Wij kijken dan of alles in goede staat verkeert en of er bijvoorbeeld geen olievlekken zijn achtergebleven. Eventuele kosten voor het verhelpen van problemen brengen we bij u in rekening. Als alles in orde is, nemen wij de sleutel van u over.

In de badkamer of keuken kunnen eenvoudig schimmels ontstaan. Deze schimmels zijn vaak zwart van kleur en ontstaan als gevolg van te weinig ventilatie en verkeerd gebruik van de ruimte. Ook in andere ruimtes, bijvoorbeeld in woon- of slaapkamers vinden schimmels soms een voedingsbodem. Hier is de oorzaak meestal een gebrekkige luchtcirculatie. Ten slotte ontstaat schimmel soms bij ramen, als gevolg van condenswater, of in de bouwkundige constructie. De zwarte oppervlakteschimmel die veelvuldig in de woning voorkomt, kun je eenvoudig zelf verwijderen. Heb je last van zwarte schimmel? Deze schimmel bestaat meestal uit zwarte spikkels op muren en plafonds in badkamers, keukens, en achter meubels of gordijnen.

Hoe voorkom ik het ontstaan van schimmels?
Zorgen voor voldoende ventilatie is de eerste, en misschien wel belangrijkste manier om schimmel te voorkomen. Door goed te ventileren wordt vochtige, vervuilde lucht snel afgevoerd waardoor schimmels minder kans krijgen zich te verspreiden. Wanneer jouw woning te vochtig is merk je dat door bijvoorbeeld condens op de ramen, maar ook doordat wanden of stoffering klam aanvoelen. Zorg er daarom voor dat een eventuele mechanische ventilatievoorziening altijd aan staat, zet na het douchen een raam open en droog geen was in de badkamer. Wanneer je geen mechanische ventilatie heeft in de badkamer, laat dan de badkamerdeur tijdens het douchen op een kier staan en zet ná het douchen een raam of de badkamerdeur wijd open totdat de vochtige lucht is afgevoerd. Wanneer je de verwarming aanzet voor je gaat douchen ontstaat er door de warmte minder condens en wordt de ruimte minder vochtig. Maak daarnaast na afloop van het douchen de douchecel droog met een wisser of een handdoek. Hierdoor voorkom je dat voegwerk en kit gaan schimmelen. Dit geldt ook voor voegwerk en kit in de keuken. Vochtige lucht ontstaat echter niet alleen in keuken en badkamer.

Ook door schoon te maken ontstaat vochtige lucht, evenals door jouw eigen ademhaling. Ventileer daarom ook goed in bijvoorbeeld de woon – en slaapkamers. Zet ook hier ramen en deuren regelmatig open en laat ventilatieroosters zoveel mogelijk open staan. Vergeet ook niet om ventilatieroosters regelmatig schoon te maken met de stofzuiger en een sopje, omdat stof de roosters eenvoudig kan verstoppen. In de woon- en slaapkamers komt schimmel meestal voor achter meubelstukken, gordijnen en schilderijen. Houdt deze daarom zoveel mogelijk vrij van de muur, zodat de lucht hierachter zoveel mogelijk kan circuleren. Een bijkomend voordeel van goede ventilatie is bovendien dat u hiermee energie bespaart: droge lucht verwarmt namelijk veel sneller dan vochtige lucht.
Heb je een centrale afzuiging in de woning? zet deze nooit helemaal uit. Dan blijft de lucht in de woning continu in beweging en wordt snel afgevoerd.

Hoe kan ik schimmel het beste verwijderen?
De schimmels die je meestal tegenkomt in de badkamer en in de keuken worden oppervlakteschimmels genoemd. Deze ontstaan als kleine puntjes op wanden, plafonds, voegwerk en kit, en vermenigvuldigen zich vervolgens snel. Met een sopje van heet water en soda (6 gram soda per liter heet water) kun je de meeste oppervlakteschimmels eenvoudig verwijderen. Wanneer de schimmel zich bevindt op behang moet je  eerst het behang verwijderen, daarna de wand reinigen en vervolgens de wand opnieuw behangen. Soms zal je de behandeling een aantal malen moeten herhalen, of krijg je de verkleuring niet helemaal weg. De verkleuring zit dan te diep in de ondergrond. De schimmel is in dit geval wel gedood. Voor hardnekkige schimmels zijn middelen te koop op basis van chloor waarmee je schimmels kunt verwijderen. Dit type schoonmaakmiddelen is echter erg slecht voor het milieu en tast bovendien de ondergrond waarop de schimmel zich bevindt aan. Je kunt deze schimmelverwijderaars daarom het beste zoveel mogelijk vermijden. Er zijn een aantal maatregelen die je kunt nemen om de luchtvochtigheid terug te dringen. Bijvoorbeeld door minder water te gebruiken bij het schoonmaken en met de deksels op de pannen te koken en de was buiten te drogen als het mooi weer is. Deze laatste twee maatregelen zijn bovendien energiebesparend.

Informatie oppervlakteschimmels Gebruik centrale verwarming (stookgedrag)
Je zult denken wat heeft het gebruik van de verwarming nu te maken met vocht in de woning.
Het is van belang dat je de woning zodanig verwarmt dat er gedurende de dag een zo constant mogelijke temperatuur is. Hierdoor houdt de woning de warmte meer vast en neemt het opwarmen minder tijd in beslag en daardoor ook minder energie. Dit geldt uiteraard ook voor de slaapkamers. Verder is het erg belangrijk om de warmteafgifte van de radiatoren niet te verstoren door er bijvoorbeeld gordijnen voor te hangen of er een zitbank voor te plaatsen. Ook een radiatorombouw verstoort de warmteafgifte, en daardoor de luchtcirculatie, soms zo erg dat de kamer(s) onvoldoende egaal verwarmd worden. Neem als voorbeeld een strijkbout, als je deze aan laat staan tijdens het strijken kun je gewoon doorgaan, maar als je elke keer de bout uit zet duurt het een tijd voor de bout weer opgewarmd is.

Samenvatting

Wel doen:
Houdt de woning op “temperatuur” gedurende de gehele dag.
Verstoor de warmteafgifte van de radiator(en) zo min mogelijk.
In de ochtend de woning gedurende een half uur “luchten” d.m.v. openen ramen. Daarna sluiten.
Goed ventileren, dit houdt in dat je de ventilatieroosters open dient te houden om vochtige, vuile lucht snel af te voeren en daarnaast te zorgen voor een continue ventilatievoorziening; dit houdt in dat je de ramen en/of deuren NIET de gehele dag open moet laten staan!!!
In de koudere periodes van het jaar mag je de ventilatieroosters gedeeltelijk dicht doen om het teveel aan koude lucht te beperken (NIET HELEMAAL DICHT).
Mechanische ventilator in de keuken en badkamer aanzetten bij koken en douchen, of anders de badkamer of keukendeur op een kier laten staan.
Afzuigkap na het koken minstens een half uur door laten draaien na het koken.
Een buitenafvoer aanbrengen op de wasdroger.
De verwarming aanzetten voordat u gaat douchen.
De douchecabine na het douchen droog maken met een handdoek of wisser.
Ventilatieroosters en afzuigventielen regelmatig schoonmaken.
Meubelstukken zoveel mogelijk vrij houden van de muur, zodat ventilatielucht hierachter goed kan circuleren.
Kwetsbare plekken die lang nat kunnen blijven, zoals kitvoegen, glasroedes en vensterbanken, regelmatig goed droogmaken.
De badkamer en keuken goed schoonhouden.
’s-Nachts de thermostaat niet lager dan 18gr C.

Niet doen:
Was drogen in de badkamer, slaapkamers, zolders, op de radiator etc.
Het gebruik van condens wasdrogers met waterbak in de woning.
Ramen en deuren continu gesloten houden.
Ventilatieroosters afsluiten.
Gebruik geen afzuigkap die de lucht weer terug brengt in de ruimte (re-circulatiekap).

Advies

Het is altijd slim om even contact met ons op te nemen als u wilt gaan klussen. Dan weet u meteen of het nodig is om schriftelijk toestemming aan te vragen. Wij kunnen u ook gratis advies geven over de uitvoering van de werkzaamheden. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Meer informatie over klussen en woningaanpassingen vindt u in ons ZAV-beleid.

Als je een woning huurt bij Woningstichting Compaen, dan kun je de woning ruilen met een huurder van iedere verhuurder binnen Nederland. Tenminste, als je daarvoor beiden toestemming hebt gekregen van de verhuurder(s).

Ruilpartners

Je zoekt zelf een huurder van een andere woning die met jou wil ruilen. Op facebook is er een (besloten) Facebookgroep voor woningruil in de Gemeente Helmond. Als je een ruilpartner hebt gevonden, dan kun je de ruil schriftelijk bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier woningruil. Jouw ruilpartner vraagt de ruil aan bij zijn of haar verhuurder.

Voorwaarden woningruil

Voor het ruilen van jouw woning gelden de volgende voorwaarden. Wij raden je aan om deze voorwaarden goed te lezen voordat je jouw woning gaat ruilen.

 • De huurprijs van de woning past bij jouw inkomen en de woning past bij jouw gezinssamenstelling.
 • Je hebt beiden een positieve verhuurdersverklaring.
 • Je hebt beiden geldige legitimatiebewijzen of verblijfsvergunningen.
 • Je neemt de woning over met alle veranderingen die de vorige huurder aan de woning heeft aangebracht en door de verhuurder zijn goedgekeurd.
 • Je woont minstens één jaar op je huidige adres.
 • Je woont na ruil nog minstens één jaar in jouw woning.
 • Heb jij of jouw ruil kandidaat een huurschuld? Of heb jij of jouw ruil kandidaat in de afgelopen 3 maanden een huurschuld gehad? Dan kun je je woning niet ruilen.
 • Wij kunnen de huur van de woning verhogen als je verhuist. De ruil kandidaat kan dus te maken krijgen met een hogere huur dan die jij nu betaalt. Vraag vooraf aan ons wat de huurprijs gaat worden voor de ruil kandidaat.

Beoordeling

Zodra je een verzoek voor toestemming hebt ingediend, bekijken wij of jij en jouw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden. En of de woning die je van ons huurt in goede staat verkeert. Onze verhuurmakelaars maken afspraken met jou over de oplevering en eventuele herstelwerkzaamheden. We bevestigen dit aan de toekomstige huurder(s) en spreken af wanneer de huurovereenkomst kan worden getekend. Vergeet niet dat je de huur van jouw woning dan nog schriftelijk moet opzeggen. De ruil kandidaat krijgt een huurovereenkomst voor ten minste één jaar. Daarna gaat de huurovereenkomst stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meldpunt psychische zorg

Misschien maak je je zorgen over iemand die in de war lijkt, of heb je zorgen om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties niet altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp geboden wordt. Daarom is er het meldpunt psychische zorg, zodat de persoon om wie je je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen. Je kunt 24 uur per dag een melding doen. Op de achterzijde van de flyer meldpunt verward gedrag (Helmond) lees je hoe het werkt en waarom op tijd melden zo belangrijk is.

Lees hierover ook meer via deze link https://www.helmond.nl/zorgmelding.