Huur- voorwaardenAlgemene huurvoorwaarden

Bij de huurovereenkomst van jouw woning krijgt je ook de Algemene huurvoorwaarden. Hierin staan regels die voor jou en Compaen gelden. De algemene voorwaarden veranderen soms. De versie die je bij jouw contract hebt gekregen, geldt voor jou.

Dit is de versie van de Algemene huurvoorwaarden die bij nieuwe huurovereenkomsten geldt. In de top 10 algemene huurvoorwaarden hieronder zie je in hoofdlijnen wat de belangrijkste regels zijn als het gaat om deze huurvoorwaarden.

Wet Goed Verhuurderschap

De Wet Goed Verhuurderschap is op 1 juli 2023 ingegaan. Met deze wet worden algemene gedragsnormen voor verhuurders bepaald.

Graag wijzen wij je op de volgende informatie:

Waarvoor kun je als huurder naar de Huurcommissie, of naar de kantonrechter? Kijk op informatie over bezwaarprocedures op www.rijksoverheid.nl.

arrow