De communicatiestijl van Compaen

We willen graag in toon en taal laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Dat wil niet zeggen dat we altijd en allemaal op dezelfde manier schrijven. De ‘standaard Compaen-brief of mailing’ bestaat niet. Elke situatie en elke doelgroep vraagt om een andere aanpak. Een bericht over planmatig onderhoud is wat anders dan een brief bij een huisuitzetting. Toch zijn er elementen die we graag in elk schrijven terug willen zien. Je vindt ze hieronder.

We schrijven toegankelijk en lezersgericht
–  We zijn ons altijd bewust van wie we als lezer voor ogen hebben.
–  We schrijven in korte, begrijpelijke zinnen en gebruiken normale taal.
–  We schrijven actief en zijn concreet.

We schrijven volgens onze kernwaarden: samen, betrouwbaar en lef
We laten onze taal aansluiten op onze kernwaarden. Zodat onze doelgroepen steeds ervaren waar we voor staan en zodat ze onze uitingen herkennen als ‘typisch Compaen’:
–  Samen door contact te maken met de lezer; niet alleen zenden, maar de dialoog aangaan.
–  Betrouwbaar met inhoudelijk én taalkundig correcte teksten.
–  Met Lef door persoonlijk, rechtstreeks en uitgesproken te zijn.

We zeggen je en jij tegen elkaar
Compaen spreekt bewoners en belanghouders aan met je en jij. Dat geldt in principe voor alle communicatie-uitingen. Geeft iemand aan liever met u aangesproken te worden? Dan spreken we die persoon in persoonlijke brieven en berichten aan met u.