Nieuws

Investeringsbesluit sloop/nieuwbouw v.d. Weidestraat in Stiphout vastgesteld

Goed nieuws! Het investeringsbesluit van het project sloop/nieuwbouw v.d. Weidestraat in Stiphout is door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Dat betekent dat we aan de slag kunnen.

Eind april zullen de laatste bewoners van de 14 woningen aan de v.d. Weidestraat/Sprengerstraat zijn verhuisd en zal aangestuurd worden op de sloop van het complex nog voor de bouwvakantie 2021. De gemeente verwacht de reeds aangevraagde omgevingsvergunning voor eind april te verlenen voor de realisatie van de nieuwbouw.

Met deze ontwikkeling kunnen we 2 kwetsbare doelgroepen blijvend bedienen: (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en jongeren onder 23 jaar. Voor de jong volwassenen met een verstandelijke beperking een unieke kans om (semi)zelfstandig te gaan wonen!

We vergroten met de bouw van dit complex het sociale woningaanbod in Stiphout wat goed past in ons eigen en in het gemeentelijk beleid. Uit onze verhuurgegevens bleek dat vrijwel alle bewoners van de duplexwoningen ouder waren dan 23 jaar. We hebben ook actief de doorstroming kunnen bevorderen: de huidige bewoners zijn begeleid naar huisvesting gericht op de categorie boven de 23 jaar. Daardoor ontstaat er in de nieuwbouw ruimte voor jongeren. In plaats van 14 woningen heeft Compaen in de toekomst 30 woningen beschikbaar voor onze doelgroepen!

De nieuwbouw zal voldoen aan de huidige standaard en is zeer energiezuinig en aardgasvrij. De energielasten zullen dus lager zijn dan bij de huidige woningen.

Gelet op de doelgroepen worden de woningen aangeboden onder de kwaliteitskortingsgrens (voor jongeren onder 23 jaar) en onder de eerste aftoppingsgrens (de 18 bewoners met verstandelijke beperking ontvangen allen een Wajong uitkering).

Prachtig project! In deze brochure voor de bewoners en omwonenden vindt u meer informatie over de nieuwbouw van dit Wooncomplex met begeleid wonen.

arrow