Eerste hulp kalender

Leefbaarheid en sociaal beheer

Samen met partners zorgen we ervoor dat jij prettig kunt wonen in onze wijken. Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar. Onze belangrijkste partner daarin ben jij, als bewoner. Jij weet namelijk als geen ander wat er speelt in de buurt en wat nodig is om daar prettig te wonen. En jij kunt daarin zelf ook een belangrijke rol vervullen.
Daarnaast leggen we verbindingen met de gemeente, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Want in onze ogen is ‘zorgeloos huren’ meer dan alleen zorgen voor een huurwoning. Het gaat ook om het versterken van de woonomgeving, de leefbaarheid en jouw kracht.

Buurtbeheer
Onze buurtbeheerders, John van Nunen en Chris IJskes, zijn vertrouwde gezichten in jouw Helmondse wijken Brandevoort, Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout en in Mierlo. Je kunt ze makkelijk bereiken en ze zetten zich actief in voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Dat doen ze vanuit de uitgangspunten schoon, heel en veilig, met aandacht voor bewoners en hun woonomgeving. De buurtbeheerders bemoeien zich gevraagd en ongevraagd met alles wat met leefbaarheid te maken heeft. Ze hebben oog voor de wijken en zijn een luisterend oor voor jou als bewoner. Je kunt John en Chris altijd aanspreken als je ze door de wijk ziet lopen of fietsen. Je kunt ook contact met ze opnemen via leefbaarheid@compaen-wonen.nl of via ons algemene nummer 0492-579090.

Overlast
Je deelt jouw woonomgeving met veel andere mensen. Mensen met allemaal hun eigen gewoontes, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s. Dat is vaak gezellig, maar verschillen in leefgewoontes kunnen ook leiden tot irritaties.

Probeer er eerst zelf uit te komen
Prettig samenleven kan wanneer je rekening met elkaar houdt en elkaar de ruimte geeft. Als je toch geïrriteerd raakt door het gedrag van je buren, dan is een goed gesprek vaak al genoeg om het probleem op te lossen. In veel gevallen zijn mensen zich er helemaal niet van bewust dat zij overlast veroorzaken en zo kan het zijn dat ook jij, zonder dat je het weet, zorgt voor ergernis. In een gesprek kun je proberen afspraken te maken.

Belangrijke voorwaarden voor prettig samenleven:

 • Zorg voor een goede verstandhouding met je buren.
 • Houd contact. Een ‘aangekondigd’ geluid zoals bij een feestje of klussen, ervaren buren vaak als minder storend.
 • Probeer eerst zelf met je buren te overleggen wanneer je je aan iets stoort, voordat je anderen inschakelt.
 • Vraag (gratis) hulp van buurtbemiddeling

Vind je het lastig om buurtgenoten aan te spreken? Of kun je wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling (klik hier voor Helmond en hier voor Geldrop-Mierlo). Je krijgt gratis tips en hulp van getrainde vrijwilligers. Op die manier lukt het vaak om samen met je buren tot een oplossing te komen.

Melden
Als ook bemiddeling geen uitkomst biedt, onderzoeken we of verdere stappen noodzakelijk zijn. Neem daarvoor contact op met onze woonconsulenten. Vervolgens kijken we samen met jou hoe we de overlast kunnen aanpakken.

Het is belangrijk dat je jouw klachten altijd schriftelijk bij ons meldt. In uitzonderlijke gevallen kan namelijk een juridische procedure nodig zijn om de overlast te stoppen. In dat geval willen wij een dossier met bewijsmateriaal kunnen overleggen. Het is daarom goed om steeds zoveel mogelijk informatie over de overlast te geven en bij iedere overlastsituatie een nieuwe melding in te dienen. Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van elke schriftelijke melding. Uiteraard behandelen wij jouw melding strikt vertrouwelijk.
We adviseren je om ook melding of aangifte te doen bij de politie en ons daarvan een kopie te sturen. Is er sprake van bedreiging, mishandeling, vernieling of geluidsoverlast? Bel dan altijd de politie op 0900 8844 en in noodgevallen op 112. Bij sommige overlastsituaties kan de gemeente optreden, bijvoorbeeld bij vervuiling van openbaar groen. Meld dit soort overlast dan ook altijd bij de gemeente. Houd er rekening mee dat procedures met betrekking tot overlast vaak langdurige procedures zijn.

Om een goed beeld te krijgen van de overlast die je ervaart, kun je een overlastdagboek bijhouden. Via deze link heb je een voorbeeld van zo’n dagboek. Houd voor jezelf een maand de overlast die je ervaart bij en omschrijf zo feitelijk mogelijk wat de overlast is (bijvoorbeeld: harde muziek, schreeuwen, e.d.). Stuur na een maand (of als het dagboek vol is) het overlastdagboek naar leefbaarheid@compaen-wonen.nl. Nadat je het dagboek aan ons het verstuurd neemt één van onze woonconsulenten contact met je op.

Heb je hierover nog vragen, dan horen wij dat graag.

Hennep en verdovende middelen
Het kweken van hennep (wiet), daaraan gerelateerde activiteiten en het handelen in harddrugs zijn niet alleen verboden via de Opiumwet, het is ook gevaarlijk. Het geeft bovendien vaak overlast en onrust in de woonomgeving. Daarom treden wij streng op tegen het kweken van hennep en het dealen in harddrugs. Als we hennepplanten of professionele kweekapparatuur aantreffen, melden we het bij de politie. Wanneer er geen oplossing komt, gaan we over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning via de kantonrechter.
Daarnaast krijgen wij steeds meer te maken met huurders die lachgas in hun woning hebben en/of daarin handelen. Het gebruik van lachgas heeft veelal overlast tot gevolg en de opslag van lachgas leidt tot gevaarlijke situaties. Als wij signalen krijgen dan melden wij dit bij de politie en gemeente. Wanneer er geen oplossing komt, gaan we over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning via de kantonrechter.

Meld verdachte situaties
We willen natuurlijk niet dat jij wordt blootgesteld aan de gevaren van hennepkwekerijen. Jij kunt ons daarbij helpen door verdachte situaties te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem (op telefoonnummer 0800 7000). Een hennepkwekerij kun je herkennen aan:

 • vreemde geur
 • geluidsoverlast (bijvoorbeeld afzuiginstallaties)
 • warme muren of condens op de ramen
 • stroomstoringen of schommelingen in stroomsterkte
 • stroomkabels op vreemde plaatsen
 • gloed van felle lampen
 • Het dealen in harddrugs kun je herkennen aan veel aanloop en kortdurende bezoekjes

Beleid voor ongewenst huurdersgedrag
Samen met 12 andere woningcorporaties in de regio Zuidoost-Brabant (MRE) hebben we een gezamenlijk beleid voor ongewenst huurdersgedrag opgesteld. Dit zorgt voor duidelijkheid en eerlijkheid. Voor alle huurders in de regio gelden voortaan dezelfde regels.

Gelijke regels en kansen voor alle huurders
Daar zorgt het beleid ongewenst huurdersgedrag voor. We willen onze huurders zo prettig mogelijk laten wonen. Daarom willen wij ongewenst huurdersgedrag zoveel mogelijk voorkomen en aanpakken. Huurders die zich niet aan afspraken houden, worden aangepakt. In het ergste geval worden zij de woning uitgezet.

Er zijn 5 soorten ongewenst huurdersgedrag waarvoor we gezamenlijk beleid hebben gemaakt:

 • voortdurende overlast (denk hierbij aan vernieling, te veel of te hard lawaai maken, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plaatsen);
 • agressief gedrag (of gedrag waardoor je jezelf of anderen in gevaar brengt);
 • woonfraude, zoals bijvoorbeeld hennepteelt en illegale bewoning;
 • flinke huurschulden;
 • overige fraude (zoals de verkeerde informatie doorgeven aan de woningcorporatie).

Woning uitgezet door ongewenst huurdersgedrag?
De huurder kan 3 jaar lang geen woning bij de 13 woningcorporaties huren. Dat staat in het beleid ongewenst huurdersgedrag. De uitgezette huurder wordt geblokkeerd in Wooniezie, de website waar de 13 Zuidoost-Brabantse woningcorporaties hun woningen aanbieden. Pas na 3 jaar maken ex-huurders weer kans op een nieuwe huurwoning (of soms eerder als er bepaalde afspraken zijn gemaakt). Bij sommigen komt dan pas het besef dat ze het anders moeten doen.

Huurders kunnen een nieuwe kans aanvragen om een woning te gaan huren. Een Kanscommissie beoordeelt de aanvraag. Ook toetst een maatschappelijke organisatie de haalbaarheid van de kans en of er extra begeleiding nodig is. De uitkomsten daarvan worden in de Kanscommissie meegenomen. De Kanscommissie bepaalt of een kans gegeven wordt en met welke bijbehorende afspraken. Een kans betekent dus dat iemand eerder dan die 3 jaar weer een woning kan krijgen, maar dan wel onder voorwaarden. Het bieden van kansen raakt de kern van de corporaties. Zo kunnen ze doen waar ze voor zijn: zorgen voor betaalbare woningen in buurten waar mensen prettig kunnen wonen.

De voordelen van het beleid ongewenst huurdersgedrag op een rij:

 • De leefomgeving van huurders en andere bewoners verbeteren.
 • (Nieuwe) schadeposten voorkomen door informatie met elkaar te delen.
 • Er is een helder en eerlijk systeem voor alle ex-huurders die in het verleden voor problemen zorgden.
 • Voorkomen dat ex-huurders voorgoed buiten de boot vallen. Na verloop van tijd krijgen ze namelijk een nieuwe kans om opnieuw een woning te huren.

Meer informatie over het beleid ongewenst huurdersgedrag?
Het beleid is overzichtelijk samengevat op de website www.wooniezie.nl. Klik hier voor de rechtstreekse link naar de informatie.

arrow