Nieuws

Zonnepanelen kantoor Compaen

Nadat bijna 1/3 van de woningen van Compaen voorzien zijn van een pakket zonnepanelen was het ook het moment om het dak van het kantoor van Compaen te voorzien van zonnepanelen. Dit hebben we mede kunnen doen omdat we vanuit de overheid subsidie toegekend hebben gekregen, geregeld door EigenEnergie.net uit Geldrop. Zij hebben het complete dak maximaal vol gelegd met 172 panelen van elk 450Wp. Deze wekken samen ongeveer per jaar 68,2 MWh (68.200kWh per jaar) aan groene stroom op. Op momenten dat wij de stroom niet zelf kunnen gebruiken is het natuurlijk fijn dat andere mensen ook gebruik kunnen maken van de Groene stroom.

Helaas hebben wij tijdens de voorbereidingen van het project te horen gekregen dat Enexis te weinig capaciteit op het net heeft om onze zonnepanelen installatie aan te mogen sluiten. Dit betekent dat wij de opgewekte stroom alleen zelf mogen gebruiken en als we dit niet doen de zonneproductie stop moeten zetten. Vanwege het wereldwijde tekort aan duurzame energie is het maatschappelijk niet verantwoord om slechts halve daken te voorzien van zonnestroom, uiteraard moet dit ook financieel verantwoord zijn. Omdat wij het eigen verbruik van ons kantoorpand van de afgelopen jaren precies weten (en dit weten wij niet van de huurwoningen) hebben we kunnen uitrekenen wat dit betekent financieel. En wat blijkt: ook als we niet mogen terug leveren is het rendabel om het gehele dak vol zonnepanelen te leggen.

Het net van Enexis is geen batterij, maar een pijplijn waarbij de netbeheerder vraag en aanbod af moet stemmen. Iedereen is gebaad bij een stabiele stroomvoorziening. Zij staan voor een enorme opgave waarbij zij investeringen zullen moeten doen op basis van plannen van mogelijke afnemers/gebruikers waarbij die afnemers geen enkele garantie bieden dat ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van de investeringen die Enexis nu moet doen. Daarom is ons kantoorpand een mooi voorbeeld dat je soms op eigen kracht je plannen moet maken en je businessclass moet maken en soms genoegen moet nemen met een wat minder maar nog steeds een positief rendement. Dan komt het uiteindelijk goed!

Nu de zonne-installatie klaar is, heeft Enexis ons laten weten dat wij toch mogen terug gaan leveren. Er is capaciteit vrijgekomen doordat andere partijen hun plannen en dus geclaimde capaciteit uiteindelijk niet konden verwezenlijken. Toch goed dat we vast hebben gehouden aan het hele dak in plaats van een halve 😊.

arrow