Nieuws

Wonen in Beweging

Niet iedereen heeft een woning die past bij zijn of haar woonwensen, levensfase, gezinssituatie of portemonnee. En er is een lange zoektijd voor sociale huur. Daarom werken de Helmondse woningcorporaties aan een betere doorstroming. Samen met Huurdersbelangenverengingen en klankbordgroepen denken we na over uitgangspunten, voorwaarden, welke woongebouwen er zijn in de stad, en voor welke huurders deze geschikt zijn. Of juist niet.

Helmondse woningcorporaties werken samen aan betere doorstroming. Deze week was er een bijeenkomst met huurders: Wonen in Beweging. We kregen veel waardevolle tips en wisselden ideeën uit. Aan de hand van de opbrengst, gaan we kijken hoe we doorstromen in Helmond vorm kunnen geven. Ons doel is een gezamenlijke pilot ontwikkelen voor betere doorstroming, start najaar 2022. Huurders dank voor jullie bijdrage!

arrow