Nieuws

We testen een nieuwe, duurzame warmtebron

Samen met Trudo uit Eindhoven en het Europees ENVISION consortium, onderzoeken we de toepassing van een nieuwe, duurzame warmtebron: warmte uit gevels.

Met speciale gevelpanelen en in combinatie met een warmtepomp, kan warmte worden gewonnen om een woning van tapwater en verwarming te voorzien. Bij drie woningen van Compaen en twee woningen van Trudo zijn warmtewingevels, warmtewinpanelen en een warmtepomp geplaatst. Bij de derde woning van Trudo is een complete warmtewin-berging geplaatst, uitgerust met volledige installatie en warmtewinpanelen. Doel van de pilot is om bestaande woningen met relatief lage investeringen aardgasvrij en energie positief te maken.

Werking

Het principe van ENVISION is als volgt: bestaande woningen worden goed geïsoleerd en krijgen een warmte-winnend ‘omhulsel’. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst en aan de gevels worden de warmte-oogstende panelen bevestigd. De bestaande CV installatie wordt vervangen door efficiënte en duurzame warmtepompen. Ook is het mogelijk dat de berging van de woning met warmtewinpanelen en warmtepomp wordt uitgevoerd, waardoor de gevel van de woning buiten de renovatie kan blijven. Op de door Emergo ontwikkelde gevelpanelen is een door TNO en AkzoNobel ontwikkelde zon-absorberende coating aangebracht. Dankzij deze coating wordt warmte uit zonlicht geoogst, zelfs wanneer er lichte kleuren worden toegepast.

Deze ENVISION pilot is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Unie en wordt gecoördineerd door TNO. Trudo en Compaen stellen de woningen beschikbaar. Het doel van de pilot is om de toepassing in de praktijk te toetsen en om te onderzoeken in welke mate het concept bijdraagt aan het aardgasloos maken van bestaande woningen en de energietransitie. De resultaten van de pilot worden later dit jaar bekend gemaakt.

Wil je meer weten, kijk dan op https://www.energy-envision.eu/ 

arrow