Nieuws

We maken een vuist tegen de verhuurderheffing

Woningcorporaties in Nederland staan voor een grote opgave: in de komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Maar dat is nog niet alles, want alle woningen moeten ook duurzamer worden en natuurlijk ook betaalbaar blijven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de leefbaarheid. Een grote uitdaging dus. Ook voor Compaen. We gaan deze uitdaging graag aan, maar daar is geld voor nodig. Daarom maken de gezamenlijke woningcorporaties en de gemeente Helmond een vuist tegen de verhuurderheffing.

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing is een belasting voor woningcorporaties, ingesteld tijdens het kabinet van Rutte II, en kost Compaen jaarlijks miljoenen. In 2020 betaalde Compaen ruim 3 miljoen euro verhuurderheffing. Geld dat we ontzettend hard nodig hebben om ervoor te zorgen dat prettig, veilig en betaalbaar wonen in Helmond mogelijk blijft.

Actie tegen verhuurderheffing

Wonen was een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingsstrijd. De woningcrisis moet worden aangepakt. Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, stelde samen met tal van maatschappelijke organisaties de ‘actieagenda Wonen’ op met daarin de plannen voor de aanpak van de crisis op de woningmarkt.
Nu, tijdens het formeren van een nieuw kabinet, is het van belang dat goed wonen topprioriteit krijgt van het volgend kabinet en dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Daarom laten we onze stem duidelijk horen in Den Haag. Dit doen we met de landelijke (Aedes)campagne ‘Actie verhuurderheffing’. Een groot deel van de 300 woningcorporaties in Nederland doet mee, waaronder Compaen.

Gezamenlijke actie

Compaen komt in actie, samen met de in Helmond werkende corporaties Woonpartners, Volksbelang, Wocom en Woonbedrijf én de gemeente. In een gezamenlijke brief aan informateur Mariëtte Hamer roepen we op een einde te maken aan de verhuurderheffing zodat dit geld kan worden gebruikt om prettig, veilig en betaalbaar wonen in Helmond ook in de toekomst mogelijk te maken.

Lees hier de brief aan informateur M. Hamer, ondertekend door woningcorporaties Compaen, Volksbelang, WoCom, Woonbedrijf, Woonpartners en gemeente Helmond

Actieagenda Wonen

arrow