Nieuws

Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast?

Politie heeft een gewijzigd werkprotocol wat voortaan door hen gehanteerd gaat worden bij geluidsoverlast. De informatie daarover op de website van de politie (www.politie.nl) is als volgt:

Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast?

Probeer er samen uit te komen

Als uw buren voor overlast zorgen, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kunt u melding maken bij uw verhuurder, gemeente, de Vereniging van Eigenaren (VVE) of bij toezichthouders zoals een conciërge. Als u er niet met uw buren uitkomt en de overlast duurt voort, houd dan wel een logboek bij. Daarin schrijft u wanneer u overlast heeft en wat het is, zoals muziek, schreeuwen enzovoort. Let op! Er is pas overlast als u geregeld last heeft van uw buren. Dit moet u kunnen bewijzen. Houd daarom een logboek bij.

Meld de overlast bij uw verhuurder

Huurt u een woning of bent u eigenaar van een appartement? Meld de overlast dan bij uw verhuurder of de vereniging van eigenaars (VVE). Uw verhuurder of VVE moet soms iets aan de overlast doen. Flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen hebben vaak woonregels of huishoudelijke reglementen. Daarin kunnen regels staan over het voorkomen van geluidsoverlast. Houdt een eigenaar zich niet aan de regels? Dan staat er soms ook in wat de vVVE dan kan doen. Bijvoorbeeld een boete geven.

Probeer buurtbemiddeling of mediation

Blijft de overlast aanhouden, neem dan contact op met uw gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar helpt bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast. Heeft uw gemeente geen buurtbemiddeling? Maak dan gebruik van mediation. Een mediator begeleidt het gesprek tussen u en uw buren. Hij helpt u een oplossing te vinden waarmee u beiden tevreden bent. Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een mediator. Zowel buurtbemiddeling als mediation is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig meedoen.

Vraag hulp aan toezichthouders

Is er een toezichthouder in uw flatgebouw of wijk? Bijvoorbeeld een conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader? Meld de overlast dan bij deze toezichthouder. Hij of zij kan meldingen van alle bewoners of mensen in uw buurt over overlast samenvoegen. Hoe meer meldingen de toezichthouder krijgt, hoe meer mogelijkheden hij heeft om de overlast aan te pakken.

Meld de overlast bij uw gemeente

Veel gemeenten en provincies hebben een meldpunt overlast. Na uw melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken. De rapporteur kan andere organisaties om hulp vragen als dat nodig is. De burgemeester kan iemand een maatregel geven bij ernstige overlast of overlast die steeds terugkomt. Hij kan iemand bijvoorbeeld tijdelijk verbieden om op een terrein te komen. Of hij geeft een boete voor elke dag dat de overlast duurt. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wanneer belt u de politie?

Als geluidsoverlast overgaat in dreiging met geweld of u bent met de buren in conflict, dan is er sprake van een strafbaar feit en dan moet u de politie bellen. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort. Bij acute dreiging of gevaar belt u 112. In andere gevallen belt u 0900-8844.

Dat betekent dat wanneer er op een adres sprake is van geluidsoverlast en mensen bellen naar de politie, dat zij dus in principe niet meer in actie komen, tenzij er sprake is van dreiging met geweld of een flink conflict/strafbaar feit.

Het is de bedoeling dat deze overlastmeldingen in principe vooral binnenkomen bij de verhuurder en de Gemeente. Elke Gemeente heeft een meldpunt overlast, waar mensen naar kunnen bellen of mailen. De Gemeente gaat dan aan de slag met de melding die gedaan is.

Natuurlijk blijft het altijd belangrijk om huurders door te verwijzen naar Buurtbemiddeling als ze er onderling niet uit komen. Buurtbemiddeling werkt met getrainde vrijwilligers die samen met de partijen kunnen kijken naar een mogelijke oplossing van de bestaande problemen.

arrow