Nieuws

Voortzetting van het succes van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen

Stedelijk Gebied Eindhoven, 4 juli 2024 – Op 3 juli vond de lancering van WoonST 2.0 plaats. Een unieke samenwerking tussen gemeenten, corporaties en bouwbedrijven met als doel gestandaardiseerde sociale huurwoningen realiseren met lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Deze bouwstroom is een vervolg op het succesvolle WoonST 1.0 programma.

Voortzetting van de samenwerking in WoonST 2.0
Na een succesvolle samenwerking WoonST 1.0, waarbij uiteindelijk meer dan 1000 woningen gerealiseerd worden, zetten de dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven en negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven hun unieke samenwerking voort. De woningcorporaties hebben, onder begeleiding van adviesbureau Brink Groep, twee aanbestedingen georganiseerd: een voor eengezinswoningen en een voor gestapelde woningen. Na een openbare selectiefase zijn Hurks en BAM Wonen geselecteerd als de bouwpartners voor WoonST 2.0. De geselecteerde bouwbedrijven presenteerden tijdens de lancering van WoonST 2.0 hun plannen en visies.

Hernieuwde ambities en doelstellingen
De ambitie van WoonST 2.0 is om 750 eengezinswoningen en 1.750 gestapelde woningen te realiseren in de periode tot ongeveer 2030. Betaalbaarheid en snelheid blijven de hoofddoelstellingen, met de toevoeging om een gereduceerde milieu-impact te creëren. Het programma introduceert meer verschijningsmogelijkheden, waardoor er ook meer variatie in bouwstijlen mogelijk is. Daarnaast zijn de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid doorgevoerd.

Samen is het key woord
Wethouder gemeente Waalre en voorzitter stuurgroep woonST 2.0 Suzan van de Goor: ‘’Ik ben blij dat we met elkaar aan de slag blijven voor nog meer betaalbare huurwoningen. Deze samenwerking is essentieel om snel en flexibel aan de woningbouwopgave te kunnen voldoen. Die woningen zijn gewoon nodig. De Eindhovense wethouder Mieke Verhees voegt daar aan toe: “Daarbij houden we ook rekening met duurzaamheid, door te kiezen voor circulair bouwen volgens ‘het nieuwe normaal’.

Meer van alles
Jeffry Savelkoul, commercieel directeur Zuid bij BAM Wonen: “We zijn trots dat we wederom geselecteerd zijn voor WoonST. Om aan de gewenste versnelling te kunnen voldoen bundelen we de vraag, passen we conceptuele appartementen toe en denken we in bouwstromen. WoonST 2.0 gaat verder op de met WoonST 1.0 ingeslagen weg én doet er nog een behoorlijke stap bovenop. Meer woningen, meer types, meer variatie en vooral meer duurzaamheid. Dat laatste past helemaal bij de belofte BAM Wonen; Een duurzaam (t)huis voor iedereen! Met deze hernieuwde samenwerking en uitvoering van projecten geven we invulling aan de BAM-strategie ‘building a sustainable tomorrow’.

„Met ons Da Vinci Green woonconcept hebben wij met onze bouwstenen gepuzzeld om te komen tot een optimale WoonST 2.0 oplossing. Als Eindhovens bedrijf staan wij met ons team en onze lokale partners klaar om betaalbare én duurzame woningen te bouwen in onze regio.” Aldus Koen Waijers, Commercieel directeur Hurks

arrow