Veelgestelde vragen

Sociaal Plan

Vanuit de woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een Reglement op te stellen met betrekking tot het slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan hun woningen. In nauwe samenwerking met de Helmondse woningcorporaties en huurdersraden is het Sociaal Plan voor de periode van 2023-2027 tot stand gekomen.

Huidige Reglement werkt naar tevredenheid

De Helmondse woningcorporaties en haar huurdersraden zijn van mening dat het Reglement naar tevredenheid werkt. Het reglement is duidelijk en ook goed uit te leggen aan huurders. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden af te wijken, in het voordeel van de huurder, en maatwerk toe te passen. Jaarlijks worden de bedragen van de financiële tegemoetkomingen aan de huurders geïndexeerd.

 

arrow