Veelgestelde vragen

hero-bg

Veelgestelde vragen

hero-bg
overlay

Sociaal Plan

In 2017 is het Sociaal Plan (Reglement inzake Sloop, renovatie en (groot) onderhoud) voor de periode 2017-2020 vastgesteld. Dit plan is met 2 jaar verlengd. Als bijlage hierbij de geactualiseerde bedragen per 1 maart 2021. Op grond van artikel 55b lid f van de woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een Reglement op te stellen met betrekking tot het slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan hun woningen. In nauwe samenwerking met de Helmondse woningcorporaties en hun huurdersraden is dit reglement tot stand gekomen. Hierbij heeft het voorbeeldmodel van Aedes als basis gediend. Dit Reglement loopt met ingang van 1 januari 2021 af.

Huidige Reglement werkt naar tevredenheid

De Helmondse woningcorporaties en haar huurdersraden zijn van mening dat het Reglement naar tevredenheid werkt.  Het huidige reglement is duidelijk en ook goed uit te leggen aan huurders. Daarnaast biedt het reglement de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden af te wijken, in het voordeel van de huurder, en maatwerk toe te passen. Jaarlijks worden de bedragen van de financiële tegemoetkomingen aan de huurders geïndexeerd. De per 1 maart 2020 geïndexeerde bedragen (en om praktische redenen zoveel mogelijk naar hele bedragen afgerond) treft u als bijlage hierbij aan.

Verlengen huidige Reglement

De Helmondse woningcorporaties en haar huurdersraden hebben geen aanleiding gezien om het huidige reglement op dit moment aan te passen. Daarom hebben zij gezamenlijk besloten om het huidige Reglement met ingang van 1 januari 2021 met twee jaar te verlengen. Begin 2022 kan dan gestart worden met de voorbereidingen om in gezamenlijkheid een nieuw Reglement vast te stellen voor de periode 2023-2027.

arrow