Veelgestelde vragen

Overlijden

Als een hoofdhuurder overlijdt, moeten er wel een paar zaken geregeld worden.

Achterblijvende medehuurder

Een medehuurder wordt na het overlijden van de hoofdhuurder automatisch hoofdhuurder, maar moet dit wel melden bij ons. Wij passen de gegevens direct aan.

Achterblijvende inwonende

Een achterblijvende inwonende (die geen medehuurder is) kan tot maximaal zes maanden na het overlijden in de woning blijven wonen. Alle huurdersverplichtingen, zoals het betalen van de huur en de zorg voor het onderhoud, komen in deze periode voor rekening van de inwonende.

Als achterblijvende inwonende kunt u bij ons toestemming aanvragen om de huur voort te zetten. Zo’n verzoek wijzen we toe als u voldoet aan verschillende voorwaarden:

  • De woning is uw hoofdverblijf is en u had met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • Uit de inkomenstoets blijkt dat u de huur kunt betalen.
  • De woning is passend bij de samenstelling van uw huishouden.
arrow