Veelgestelde vragen

Mantelzorg en inwoning

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Woningstichting Compaen verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen. Let op: deze inwoning is altijd tijdelijk van aard en leidt nooit tot medehuurderschap. Het doel van het verlenen van mantelzorg mag niet het verkrijgen van de woning zijn.

arrow