Veelgestelde vragen

Huurverhoging

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Afhankelijk van uw huidige huur ten opzichte van de streefhuur, ontvangt u van ons voor 1 mei van ieder jaar een huurverhogingsvoorstel.

Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken. Wanneer bezwaar maken wel of niet mogelijk is, leest u hier na. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie en een modelbrief.

arrow