Veelgestelde vragen

Hoofdhuurder, medehuurder of inwonende?

Hoofdhuurder

Staat uw naam in de huurovereenkomst? Dan bent u de hoofdhuurder. Soms is dat één persoon, soms zijn het er twee. Een getrouwde of geregistreerde partner is volgens de wet automatisch medehuurder; de partner ondertekent daarom ook de huurovereenkomst.

Medehuurder of inwonende?

Huurders en medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Niet alle inwonenden zijn automatisch medehuurder. Inwonende kinderen worden bijvoorbeeld niet gezien als medehuurders, maar als inwonenden. De hoofdhuurder zorgt ervoor dat alle huisgenoten de afspraken uit de huurovereenkomst naleven.

Toestemming aanvragen

Wilt u iemand bij u laten intrekken, vraag dan altijd toestemming door een schriftelijk verzoek in te dienen met daarbij een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die u bij u wilt laten intrekken. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor het beoordelen van de aanvraag. Meer hierover leest u in ons privacy statement.

Medehuurder worden

Bent u onlangs getrouwd of heeft u uw partnerschap laten registreren? Dan kunt u een verzoek indienen om uw partner als medehuurder te registreren. Wij hebben daarvoor een kopie van de trouwakte of de partnerregistratie nodig. Inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden.

Woont u minimaal twee jaar samen op hetzelfde adres? En voldoet u aan de volgende voorwaarden?
Dan kan de huurovereenkomst ook worden aangepast.

  • Uw woning is minstens twee jaar het hoofdverblijf van de inwonende.
  • U en de inwonende voeren minstens twee jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • De inwonende heeft voldoende inkomsten om eventueel de volledige huur te betalen.

Onrechtmatige bewoning

Het is verboden om uw huurwoning onder te verhuren of in gebruik te geven aan iemand anders. Bij onrechtmatige bewoning ondernemen wij direct stappen om dit ongedaan te maken.

arrow