Nieuws

hero-bg

Nieuws

hero-bg
overlay

Een klacht melden

We doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch lopen dingen niet altijd zoals we graag willen. In zo’n geval kunt u een klacht indienen. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. Hieronder leest u de werkwijze met betrekking tot het indienen van een klacht, over het contact met onze medewerker, de service van Compaen of de uitvoering van onze regels.

Stap 1: klacht indienen
U bent van mening dat wij u niet goed geholpen hebben en met de betrokken medewerker komt u er niet uit. Dan kunt u een klacht indienen. Een klacht dient u in met het klachtenformulier. We kunnen het klachtenformulier ook per post naar u toesturen. Bel of mail ons daarvoor. 

Stap 2: ontvangstbevestiging
Na ontvangst van de klacht, stuurt de betrokken afdeling u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. We doen ons best om u daarin al een antwoord of oplossing te geven. Dat lukt niet altijd en misschien is er nog een gesprek met u nodig. Daarvoor nodigen wij u dan uit. Gaat de klacht over het gedrag van een medewerker? Dan wordt uw klacht behandeld door de manager van de betreffende afdeling en wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 3: hoor en wederhoor
In het gesprek kunt u uw klacht toelichten. Compaen kan daar dan op reageren. Vervolgens gaan we samen op zoek naar een oplossing. Afhankelijk van de situatie is de betrokken medewerker bij het gesprek aanwezig. 

Stap 4: vervolg
U ontvangt een brief met de gemaakte afspraken.

Stap 5: nakomen van de gemaakte afspraken
Wij houden in de gaten dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Stap 6: geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u de geschillencommissie inschakelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen om uw ontevredenheid samen met u op te lossen. Lukt het niet om samen tot een passende oplossing te komen? Bent u niet tevreden over de uitkomst of de geboden oplossing? Dan noemen we een klacht een geschil. Een geschil kunt u ter beoordeling voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie is er voor alle klanten die de interne klachtenprocedure hebben doorlopen, maar er samen met ons niet uitkomen.

 

 

arrow