Veelgestelde vragen

De belangrijkste vragen over de huurverhoging 2024

1 juli vindt de jaarlijkse huuraanpassing plaats. Alle huurders krijgen van ons vóór 1 mei een brief met het nieuwe huurbedrag.  

Wie bepaalt de huurverhoging?
De Rijksoverheid bepaalt hoeveel de huur van sociale huurwoningen jaarlijks mag stijgen. In 2024 is dit 5,8% Deze stijging is gekoppeld aan de loonontwikkeling. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur die niet hoger is dan € 879,66.

Via deze link kun je de huurkrant downloaden, in deze krant kun je alles lezen over de huurverhoging in 2024.

Waarom moet ik meer huur gaan betalen?
Dit is wettelijk geregeld. Eén keer per jaar mogen we de huren verhogen. Dit is nodig om de kwaliteit van onze woningen en wijken te behouden en te verbeteren. We investeren dat geld in nieuwbouw, onderhoud, duurzame oplossingen en in leefbaarheid. Voor nu maar ook voor in de toekomst.

Met hoeveel gaat het huurbedrag in 2024 omhoog?
Compaen heeft besloten dat de meeste huurders een huurverhoging van 5,3% ontvangen.

Huurders in een vrije sector woning (huidige huur is hoger dan €879,66), krijgen een huurverhoging van 5,5%.

Als het huurbedrag hoger wordt, heb ik dan ook recht op meer huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Waarschijnlijk krijgt je door de huurverhoging meer huurtoeslag. Wil je weten hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Wat als ik het niet kan betalen? Wie kan ik dan om hulp vragen?
De huurverhoging is bijna altijd minder dan de stijging van jouw loon of uitkering. Heb je zorgen dat je toch problemen krijgt bij het betalen van de nieuwe huur? Neem zo snel mogelijk contact met ons op! Wij kijken dan samen naar jouw situatie en wat er mogelijk is. Wacht niet te lang, hoe eerder we het weten, hoe sneller we iets voor u kunnen betekenen.

Heb ik recht op een huurverlaging?
Als je in 2023 geen huurverlaging hebt ontvangen en het gezamenlijk inkomen van jouw huishouden is in de laatste zes maanden gedaald naar 120% van het sociaal minimum of lager, dan kan het zijn dat je recht hebt op een huurverlaging naar €577,91.

Je kunt tot 31 december 2024 een huurverlaging aanvragen als:

  • Jouw huidige huurcontract op 1 maart 2023 of eerder is ingegaan, en;
  • Je in 2023 geen huurverlaging hebt gehad naar €575,03 of in 2024 naar aanleiding van een huurverlagingsverzoek eind 2023, een huurverlaging naar €577,91 hebt gehad, en;
  • Het gezamenlijk inkomen over de laatst verstreken 6 maanden niet hoger was dan:
Type huishouden Inkomen (over periode van 6 maanden) tot inkomensgrens 2024
Eenpersoonshuishouden < €12.420
Eenpersoonshuisouderen huishouden (recht op AOW) < €13.215
Meerpersoonshuishouden < €16.185*
Meerpersoonsouderen huishouden (waarvan één of meer AOW-gerechtigden) < €17.575*
*) het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

 

Om te beoordelen of jij in aanmerking kan komen voor een huurverlaging vragen we jou de volgende gegevens bij ons aan te leveren:

  • Loonstroken en/of uitkeringsspecificatie van de laatste zes maanden;
  • Uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt wat de actuele huishoudsamenstelling is (ook te downloaden via DigiD);

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging op www.huurcommissie.nl. Bezwaar maken heeft geen zin als:

  • Je vindt dat jouw woning niet goed wordt onderhouden;
  • Je overlast ervaart
  • Jouw inkomen is gedaald (mogelijk kom je wel in aanmerking voor een huurverlaging)

In deze gevallen kun je wel contact met ons opnemen.

arrow