Veelgestelde vragen

Camera of slimme deurbel

Cameragebruik kan onrechtmatig (en dus niet toegestaan) zijn als de camera inbreuk maakt of zou kunnen maken op de privacy van omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan camera’s die boven schuttinghoogte zijn geplaatst en daardoor meer filmen dan nodig is. Wij letten vooral op camera’s die mogelijk inbreuk zouden kunnen maken op de privacy van anderen. Omdat het voor ons niet mogelijk is om bij alle huurders te controleren, vertellen wij wat de regels zijn over cameragebruik.

Ga in gesprek met de buren
Waar de ene buur de camera voor zijn of haar veiligheid wil ophangen, voelt de andere buur zich bekeken. Dat kan dus botsen. Vaak weten buren ook niet van elkaar wat en hoe vaak er gefilmd wordt. Weet u het wel van elkaar, dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Er kan dan over en weer rekening met elkaar worden gehouden. Een tip is om na aanschaf van de camera aan de buren meteen te laten zien wat de camera filmt.

Zelf Aangebrachte Voorziening
Het plaatsen van een camera zien wij als een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) aan de buitenkant van de woning, en daar gelden regels voor. Die regels volgen uit de wet en ook uit de huurovereenkomst en onze Algemene huurvoorwaarden, die te vinden zijn op onze website. Volgens onze regels moet er voor voorzieningen zoals camera’s aan de buitenkant van de woning eerst toestemming worden gevraagd. Wij delen dan meteen de voorwaarden waaronder camera’s mogen worden opgehangen. Voldoet de camera niet aan die voorwaarden, dan kunnen wij bewoners verzoeken de camera weer weg te halen.

Maak geen inbreuk op de privacy van anderen
De camera moet zo opgehangen worden dat huurders alleen filmen wat nodig is om bijvoorbeeld het huis te beveiligen. De openbare weg mag dus niet zomaar gefilmd worden. Dat geldt ook voor spullen of de woning van de buren. Filmt de camera dit wél terwijl dit niet nodig is, dan wordt de privacywet overtreden. Ook moet je melden aan buren of buurtbewoners dat er een camera hangt met bijvoorbeeld een waarschuwingsbord of een sticker. 

Het opslaan van de beelden
De beelden die camera’s opnemen mogen niet langer bewaard worden dan dat nodig is. Daarnaast mogen de beelden ook niet zomaar met anderen gedeeld worden. Dit mag alleen als de gefilmde mensen daarvoor toestemming hebben gegeven. Bij een strafbaar feit mag je de beelden met politie delen, bijvoorbeeld bij een aangifte.

Nepcamera (dummy)
Heb je een nepcamera of een camera die niet aanstaat? Dan gelden de regels voor camera’s niet, omdat je niets filmt. Maar jouw buren of voorbijgangers kunnen zich toch aangetast voelen in hun privacy als zij een camera zien hangen.

Vooral als jouw camera op de openbare weg is gericht of op de eigendommen van jouw buren. Wat bij een werkende camera niet zou mogen. Richt de camera daarom alleen op jouw eigen bezittingen, om onrust of conflicten te voorkomen.

Wat doe je bij een burengeschil?
Heeft een gesprek met de buren niks opgeleverd, dan kun je de hulp inschakelen van buurtbemiddeling, ons als verhuurder, de wijkagent of in het uiterste geval de rechter.

Wil je meer weten over het gebruik van je camera? Via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kun je meer informatie vinden over camera’s en privacyregelgeving.

arrow