Nieuws

Veel huurders hebben nog recht op huurtoeslag over 2020

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Door een wetswijziging zijn de harde inkomensgrenzen afgeschaft. Vóór die tijd kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Maar sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Het is dus niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling wegvalt.

Huurtoeslag over 2020 vóór 1 september aanvragen
Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wél recht op hebben, kunnen tot 1 september 2021 nog huurtoeslag over 2020 aanvragen. Zij moeten dus actie ondernemen. Eind juni is de belastingdienst gestart met een campagne om mensen erop te wijzen dat ze nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 kunnen aanvragen. De campagne duurt tot en met augustus.

Meer weten? Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met toeslagen.dienstverlener@belastingdienst.nl.

arrow