Nieuws

Van Eiges: een gezamenlijke ondersteuning voor wie het even nodig heeft

Het vinden van de juiste ondersteuning, zorg en passende huisvesting is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mensen die daarin moeilijk zelf hun weg kunnen vinden. Als wij het als professionals samen doen én anders dan eerst, komt het wél ‘van eiges’ goed op gang. Daarom zijn wij VanEiges gestart in Helmond, een samenwerking tussen professionals van de gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, diverse maatschappelijke organisaties en politie. De andere manier van samenwerken tussen de professionals, daarin schuilt ons succes. We gaan uit van de kracht van de bewoners zelf en halen de schotten tussen de deelnemende organisaties weg. Onze gezamenlijke ondersteuning is toegankelijk voor alle bewoners voor wie het niet zonder meer VanEiges gaat.

Krachtig en duurzaam
Wat wil de bewoner, wat kan de bewoner ‘van eiges’ en wat heeft de bewoner van ons nodig? Die vragen staan centraal. Onze professionals komen geregeld bij elkaar om bewonersvragen en -behoeften te bespreken. Ze gaan daarbij uit van de individuele situatie, problematiek en mogelijkheden van een bewoner en vertrouwen VanEiges op elkaars vakkennis en ervaring. We streven ernaar binnen 6 weken een duurzame oplossing in gang te zetten die werkt voor de bewoner.

Inspirerend en toegankelijk
Onze aanpak inspireert niet alleen de bewoner, ook de professional wordt er blijer van. Samen maken we er zo een succes van. We starten VanEiges in de wijken Helmond-Noord en ’t Hout/Helmond-West. Afhankelijk van de ervaringen verbeteren we de aanpak nóg verder en breiden we VanEiges uit in Helmond en daarbuiten. Bewoners in Helmond-Noord en ’t Hout/Helmond-West die nu al graag ondersteuning krijgen, kunnen zich melden bij een van de deelnemende organisaties. Dan komt het VanEiges op gang.

arrow