Nieuws

Toelichting jaarlijkse huurverhoging 2020

We leven op dit moment in een onzekere tijd. Het coronavirus raakt ons allemaal. We hopen dat u en uw familie en bekenden gezond zijn en mogen blijven. We leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook geraakt is door deze crisis.

Brief jaarlijkse huurverhoging
U heeft van ons een brief ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging 2020. We begrijpen, en vinden zelf ook, dat het moment waarop deze brief bij u op de deurmat is gevallen niet ideaal is. De wet zegt echter dat we de huurverhoging voor 1 mei schriftelijk aan u bekend moeten maken. Dat moment hebben we niet uit kunnen stellen. We kiezen er wel bewust voor om de huurverhoging dit jaar beperkt te houden voor onze huurders. Dit hebben we overlegd met onze huurdersvertegenwoordiging en met de gemeenten.

In de brief is helaas een fout geslopen. De zin “Als u recht heeft op huurtoeslag en deze wordt door de Belastingdienst aan Compaen uitbetaald brengen wij die in mindering op de door u te betalen huur. Zie verder www.compaen-wonen.nl.” is onjuist. Hier had moeten staan: “Het zijn onzekere tijden. Het coronavirus raakt ons allemaal. U vraag zich misschien af waarom we dan toch een huurverhoging doorvoeren. Op onze website (www.compaen-wonen.nl) leggen we uit waarom we dat doen.” Onze welgemeende excuses voor deze fout.

Grote opgaven, ook na de coronacrisis
We hebben één doel voor ogen: doen wat nodig is om samen deze crisis door te komen. Tegelijkertijd mogen en kunnen we de grote opgaven waar we voor staan niet uit het oog verliezen. Ons werk gaat door. Ook na de coronacrisis. Zo zetten we alles op alles om wonen betaalbaar te houden. En bouwen we om het grote woningtekort terug te dringen. Dat betekent dat we keuzes maken waarmee we nu én in de komende jaren kunnen blijven werken aan deze opgaven. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van onze inkomsten. Daarom voeren we ook dit jaar een beperkte huurverhoging door.

We houden rekening met onze huurders
De beperkte huurverhoging is in lijn met sociaal huurakkoord van de branchevereniging van woningcorporaties (Aedes) en de Woonbond. In dit sociaal huurakkoord staan ook afspraken over huurverlaging en huurbevriezing met een te laag inkomen in verhouding tot de huurprijs. Meer informatie over huurverlaging en huurbevriezing vindt u op https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020.

Daarnaast zet de overheid veel maatregelen in om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor iedereen in Nederland te beperken. Het doel hiervan is dat niemand zonder inkomen komt te zitten en men de dagelijkse primaire levensbehoeften, zoals wonen, kan blijven betalen.

Heeft u mogelijk een probleem met het betalen van de huur als gevolg van het coronavirus?
Ons advies is zoals altijd: neem direct contact met ons op als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Onze medewerkers van de afdeling Wonen zijn er om mee te denken. Samen met u bekijken zij wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen. Wij zetten ons maximaal in om ervoor te zorgen dat niemand zijn woning uit hoeft in deze onzekere tijd. U kunt ons bereiken van maandag tot en met donderdag en op vrijdagochtend op telefoonnummer 0492 57 90 90.

Tot slot
We wensen u en uw dierbaren alle gezondheid toe. Stay safe en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

arrow