Nieuws

Samen in gesprek over Stiphout, u bent van harte welkom!

Op woensdag 18 mei a.s. organiseren wij voor onze huurders een wijkbijeenkomst in Stiphout. We willen graag goed met u in gesprek blijven over wat er leeft en speelt in uw buurt. Daarom organiseren we twee keer per jaar een koffiegesprek en deze keer weer in Stiphout.

Doel van het koffiegesprek
De bedoeling van zo’n gesprek is dat wij u informeren over onze plannen voor verbetering en vernieuwing van uw wijk. En we horen graag wat u wilt bespreken. Misschien heeft u specifieke vragen die u graag behandeld ziet worden of heeft u een idee voor een initiatief in Stiphout. Want uw ideeën en wensen zijn de basis voor het verbeteren van uw leefomgeving en woonplezier.

Meldt u zich aan?
Alle bewoners van onze huurwoningen in Stiphout zijn (inmiddels ook schriftelijk) van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst op woensdag 18 mei a.s. van 19.00 tot 20.30 uur in Zalencentrum De Smed, Dorpsstraat 40 in Helmond. Om een inschatting te kunnen maken hoeveel personen er komen, vragen we u zich aan te melden. Vul het aanmeldingsstrookje dat u heeft ontvangen bij de uitnodiging in en stuur het vóór 18 april naar ons terug met de antwoordenvelop. Daar hoeft geen postzegel meer op. Voelt u zich vooral vrij om ook uw bespreekpunten hierop meteen aan te geven. Wij kunnen uw vraag of idee dan bespreken tijdens de bijeenkomst. U mag uw aanmelding ook mailen naar info@compaen-wonen.nl. In dat geval graag met de vermelding ‘aanmelding koffiegesprek Stiphout’.

We hopen op mooie gesprekken waarin onze huurders met elkaar en Compaen meedenken en meepraten over het wonen in Stiphout!

arrow