Projecten

Project Van der Weidenstraat

Twaalf duplexwoningen en twee eengezinswoningen aan de Van der Weidenstraat en de Sprengersstraat in Stiphout hebben plaatsgemaakt voor een nieuwbouwplan met twee gebouwen en in totaal dertig woningen. Twaalf compacte appartementen in het ene gebouw zijn bestemd voor jongeren onder 23 jaar. In het andere gebouw zijn 18 studio’s gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. De meesten van hen komen uit Stiphout. De ouders hebben een stichting opgericht die de zorg en begeleiding organiseert. Beide doelgroepen hebben het heel moeilijk in de huidige woningmarkt om aan passende woonruimte te komen. Hier kunnen wij als corporatie echt het verschil maken.

Jongeren met een verstandelijke beperking wonen vaak langer thuis dan andere jongeren. Toch hebben ook zij, als ze wat ouder worden, behoefte aan een eigen plek. Soms is dat pas nadat ze de 40 al zijn gepasseerd. Bovendien vinden ook de ouders het prettig als op een bepaald moment een deel van de zorg kan worden overgedragen. Steeds vaker gaan deze jongeren ‘samen wonen’. In Stiphout ondersteunt Compaen het initiatief van Stichting Stiphoudt. Achttien jongeren met een verstandelijke beperking hebben nu een eigen studio, gezamenlijke woonkamers én zorg op maat.

Opgeleverd
Eind vorig jaar vond de oplevering plaats van het mooie, nieuwe appartementencomplex dat we samen met aannemer Moeskops hebben gerealiseerd. Stiphout heeft er een mooie woonvoorziening, deels voor een bijzondere doelgroep, bij gekregen. Wij bedanken alle betrokkenen voor de fijne samenwerking die mede aan de basis stond van dit voortvarend en daadkrachtig uitgevoerd project. En voor de nieuwe bewoners: heel veel woonplezier op deze prachtige plek in Stiphout!

 

arrow