Projecten

hero-bg

Projecten

hero-bg
overlay

Project Van der Weidenstraat

Twaalf duplexwoningen en twee eengezinswoningen aan de Van der Weidenstraat en de Sprengersstraat in Stiphout hebben plaatsgemaakt voor een nieuwbouwplan met twee gebouwen en in totaal dertig woningen. Twaalf compacte appartementen in het ene gebouw zijn bestemd voor jongeren onder 23 jaar. In het andere gebouw maken we 18 studio’s voor mensen met een verstandelijke beperking. De meesten van hen komen uit Stiphout en wonen nu nog bij hun ouders. De ouders hebben een stichting opgericht die de zorg en begeleiding zal organiseren. Beide doelgroepen hebben het heel moeilijk in de huidige woningmarkt om aan passende woonruimte te komen. Hier kunnen wij als corporatie echt het verschil maken.

Jongeren met een verstandelijke beperking wonen vaak langer thuis dan andere jongeren. Toch hebben ook zij, als ze wat ouder worden, behoefte aan een eigen plek. Soms is dat pas nadat ze de 40 al zijn gepasseerd. Bovendien vinden ook de ouders het prettig als op een bepaald moment een deel van de zorg kan worden overgedragen. Steeds vaker gaan deze jongeren ‘samen wonen’. In Stiphout ondersteunt Compaen het initiatief van de Stichting Stiphoudt. Achttien jongeren met een verstandelijke beperking krijgen hier een eigen studio, gezamenlijke woonkamers én zorg op maat.

In oktober 2019 ontmoetten wij de toekomstige bewoners in zalencentrum ‘De Smed’ in Stiphout om de plannen toe te lichten voor de locatie Sprengerstraat en van der Weidenstraat. Samen met Stichting Stiphoudt presenteerden wij de sloop- en nieuwbouwplannen. Ook de ouders van de toekomstige bewoners en enkele afgevaardigden van de gemeente waren erbij aanwezig. Wij kijken met plezier terug naar deze bijzondere bijeenkomst. In deze eerste brochure voor de bewoners en omwonenden vindt u meer informatie over de nieuwbouw van dit Wooncomplex met begeleid wonen.

Bouw ligt op schema
Het gaat goed met de vorderingen van de bouw. Aannemer Moeskops is volop bezig en als alles volgens planning verloopt, wordt het project nog dit jaar opgeleverd. Omdat coronamaatregelen een klein feestje tijdens de start van de bouw onmogelijk maakten, hebben we de buurt, waaronder ook de kinderen van naastgelegen school de Lindt, uitgenodigd om op 25 mei samen met ons een ijsje te eten.

Informatiebrochure en tekeningen
In deze tweede informatiebrochure kunt u meer lezen over de planning en het verloop van dit bijzondere project. Benieuwd naar de vergunningsstukken die ter inzage liggen bij de gemeente? Hieronder zijn ze te bekijken.

1) Situatie tekening

2) Tekening begane grond

3) Tekening eerste verdieping

4) Tekening tweede verdieping

5) Tekening dak

6) Gevels 18 studio’s

7) Gevels 12 appartementen

 

arrow