Projecten

Dorpsplein Mierlo-Hout, het hart van Mierlo-Hout

Waar gaan we voor?

Een plek waar iedereen graag vertoeft. Waar je na het eten nog even kunt voetballen op straat. Of waar je je zondagochtend oefeningen doet. Waar je geniet van openluchtoptredens of andere festiviteiten. Waar je heerlijk rustig in je eigen tempo je boodschappen komt doen. Waar je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk woont. Of waar je lekker op een bankje de dorpse levendigheid aanschouwt…

Sinds 2018 werken Savant Zorg, woningstichting Compaen, gemeente Helmond en diverse andere partijen uit Mierlo-Hout aan de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus en het aangrenzende braakliggende grasveld aan de Houtse Parallelweg. Op 23 augustus werd het nieuwe bestemmingsplan, wat het bouwplan mogelijk moet maken, afgekeurd door de Raad van State. Uiteraard is dat voor ons als initiatiefnemers een grote tegenvaller.

Zorg anders organiseren
De druk om een snelgroeiende groep Mierlo-Houtse senioren van goede zorg te kunnen blijven voorzien is en blijft hoog. Hiervoor is het nodig om de zorg anders te organiseren. Zoals u via de media wellicht heeft vernomen, neemt de komende jaren het aantal ouderen dat zorg nodig heeft toe. Terwijl er niet meer zorgmedewerkers bij komen. Dit betekent dat ouderen meer zelf moeten doen, bijvoorbeeld met behulp van hun familie en technologie. Én samen met mensen uit de omgeving hun dagelijkse leven moeten inrichten. Het huidige, verouderde Alphonsus biedt hier te weinig mogelijkheden in. Daarnaast blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen voor mensen met en zonder zorgvraag in Helmond en Mierlo-Hout groot.

Hoe nu verder?
De afgelopen periode hebben we gebruikt om samen met gemeente Helmond de uitspraak van de Raad van State goed te bestuderen. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn op de plek van het huidige Savant Alphonsus en het grasveld aan de Houtse Parallelweg. Belangrijkste aanpassing is dat het geplande kantoor van Savant geen deel meer uitmaakt van het project. Ook hebben we een vastere onderverdeling moeten maken voor de doelgroepen van de geplande woningen. Een derde deel daarvan is nu bestemd voor mensen zonder directe zorgvraag. Deze nieuwe verdeling gaat ten koste van de flexibiliteit die we graag in dit complex zouden willen, maar we komen nu wel tegemoet aan de eisen van de rechter. In december ligt het vernieuwde bestemmingsplan ter inzage en daarna wordt het in de gemeenteraad behandeld. We hebben er vertrouwen in dat we snel aan de slag kunnen met de bouw van de 221 appartementen die nu gepland staan.

Er zijn filmpjes gemaakt
Bekijk hier het animatie filmpje, over hoe het Dorpsplein Mierlo-Hout en de herontwikkeling van Alphonsus er uit komt te zien!

In onderstaand filmpje vertellen Anke Kuijpers van Savant Zorg en Joost Lobée van Compaen over de plannen en hoe ze tot stand zijn gekomen. Daarnaast komen de zorgmedewerkers Bianca van Doorn en Eveline van Rijn aan het woord over hoe zij de zorg zien in de nieuwe omgeving.

 

De plannen
De plannen worden gerealiseerd door een coalitie van Woningstichting Compaen, Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout. We worden daarin enthousiast ondersteund door de gemeente Helmond. Deze herontwikkeling willen we samen doen met de inwoners van Mierlo-Hout en andere lokale stakeholders. Dus heb je concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere aandachtspunten? We horen ze graag.

Meer informatie?
Kijk ook eens op de website van dorpspleinmierlohout.nl. Daar is meer informatie te vinden over de plannen en waar we nu staan, een impressie en het stedebouwkundig plan waaraan de afgelopen jaren gewerkt is.

 

 

 

 

arrow