Projecten

Dorpsplein Mierlo-Hout, het hart van Mierlo-Hout

Waar gaan we voor?

Een plek waar iedereen graag vertoeft. Waar je na het eten nog even kunt voetballen op straat. Of waar je je zondagochtend oefeningen doet. Waar je geniet van openluchtoptredens of andere festiviteiten. Waar je heerlijk rustig in je eigen tempo je boodschappen komt doen. Waar je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk woont. Of waar je lekker op een bankje de dorpse levendigheid aanschouwt…

Sinds 2018 werken Savant Zorg, woningstichting Compaen, gemeente Helmond en diverse andere partijen uit Mierlo-Hout aan de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus en het aangrenzende braakliggende grasveld aan de Houtse Parallelweg. Op 23 augustus werd het nieuwe bestemmingsplan, wat het bouwplan mogelijk moet maken, afgekeurd door de Raad van State. Uiteraard is dat voor ons als initiatiefnemers een grote tegenvaller.

Zorg anders organiseren
De druk om een snelgroeiende groep Mierlo-Houtse senioren van goede zorg te kunnen blijven voorzien is en blijft hoog. Hiervoor is het nodig om de zorg anders te organiseren. Zoals u via de media wellicht heeft vernomen, neemt de komende jaren het aantal ouderen dat zorg nodig heeft toe. Terwijl er niet meer zorgmedewerkers bij komen. Dit betekent dat ouderen meer zelf moeten doen, bijvoorbeeld met behulp van hun familie en technologie. Én samen met mensen uit de omgeving hun dagelijkse leven moeten inrichten. Het huidige, verouderde Alphonsus biedt hier te weinig mogelijkheden in. Daarnaast blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen voor mensen met en zonder zorgvraag in Helmond en Mierlo-Hout groot.

Hoe nu verder?
De afgelopen periode hebben we gebruikt om samen met gemeente Helmond de uitspraak van de Raad van State goed te bestuderen. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn op de plek van het huidige Savant Alphonsus en het grasveld aan de Houtse Parallelweg. Hierbij houden we vast aan het beeld van een Dorpsplein Mierlo-Hout waar mensen met en zonder zorg samen wonen in een omgeving die klaar is voor de toekomst. Uiteraard houden we daarbij rekening met de uitspraak van de Raad van State en onderzoeken we waar wij omwonenden (deels) tegemoet kunnen komen in hun bezwaren tegen het plan.

De omwonenden zijn inmiddels schriftelijk van harte uitgenodigd om de eerste gewijzigde opzet te komen bekijken onder het genot van een kop koffie op donderdag 5 oktober van 19:30 – 21.00 uur in de kapel van Savant Alphonsus. Deze is bereikbaar via de ingang aan de Hoofdstraat 176. Lees meer hierover via deze link naar het artikel in het ED.

Er zijn filmpjes gemaakt
Bekijk hier het animatie filmpje, over hoe het Dorpsplein Mierlo-Hout en de herontwikkeling van Alphonsus er uit komt te zien!

In onderstaand filmpje vertellen Anke Kuijpers van Savant Zorg en Joost Lobée van Compaen over de plannen en hoe ze tot stand zijn gekomen. Daarnaast komen de zorgmedewerkers Bianca van Doorn en Eveline van Rijn aan het woord over hoe zij de zorg zien in de nieuwe omgeving.

 

De plannen
Als we onze ambities realiseren is iedereen straks van harte welkom in het nieuwe dorpshart van Mierlo-Hout! Een onderdeel hiervan is de nieuwbouw van Savant Alphonsus en Compaen. De plannen worden gerealiseerd door een coalitie van Woningstichting Compaen, Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout. We worden daarin enthousiast ondersteund door de gemeente Helmond. Deze herontwikkeling willen we samen doen met de inwoners van Mierlo-Hout en andere lokale stakeholders. Dus heb je concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere aandachtspunten? We horen ze graag.

Het Dorpsplein in Mierlo-Hout wordt voor jong en oud een fijne plek om te wonen en te vertoeven. Daarnaast krijgen ouderen de zorg die ze nodig hebben. De Voorstadhalte die afgerond en opgeleverd is, was onderdeel van de eerste fase.

Meer informatie?
Kijk ook eens op de website van dorpspleinmierlohout.nl. Daar is meer informatie te vinden over de plannen en waar we nu staan, een impressie en het stedebouwkundig plan waaraan de afgelopen jaren gewerkt is.

Mocht je de livestream van het webinar nog eens willen zien dat vorig jaar georganiseerd werd waarin bewoners, omwonenden en ondernemers uit de buurt werden meegenomen in de plannen van het nieuwe Dorpsplein? Aan het woord kwamen Alex Sievers (projectleider), Anke Kuijpers (Savant Zorg) en Joost Lobée (Woningstichting Compaen). De livestream is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=9eRZ6knT1II

Meer informatie over de Kapel Alphonsus
In het ED van 12 februari stond een leuk artikel vanuit Savant over de nu nog verborgen kapel van Alphonsus: je kunt het hier terug lezen Kapel van Alphonsus wordt ontmoetingsplek voor jong en oud in de nieuwe woonbuurt van Mierlo-Hout.

 

 

 

arrow