Projecten

De WoonST woning

Lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. In 2020 bundelden 13 woningcorporaties in Zuidoost Brabant en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten. De uitkomst: WoonST. WoonST staat voor het meer standaardiseren van woningen. In de regio zien we links en rechts al de eerste resultaten. De woningen die Compaen onlangs opleverde aan de Waag in Mierlo zijn er een voorbeeld van.

Ondertussen werken ontwikkelaars en bouwers verder aan dit concept. Een concept overigens waar bewoners erg enthousiast over zijn. Met het succes van de eerste woningen, is inmiddels WoonST 2.0 gelanceerd. In deze nieuwe versie zijn er meer verschijningsmogelijkheden, waardoor er met meer variatie gebouwd kan worden. Ook worden de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid doorgevoerd. Naar verwachting worden in de komende jaren nog minimaal 2.500 nieuwe WoonST woningen gebouwd. Een deel daarvan zullen wij als Compaen voor onze rekening nemen.

Het gaat om zowel eengezinswoningen als appartementen voor 1 of 2 personen. Hiermee willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar stellen voor huurders om zo de krapte op de woningmarkt te verminderen.

Unieke samenwerking
De woningen komen te staan in de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. In onder andere Helmond, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven zijn de gestandaardiseerde sociale huurwoningen straks te vinden. Het is een voor Nederland unieke pilot dat de naam WoonST heeft gekregen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om onze woningbestanden uit te breiden. Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen!

Krapte op de woningmarkt
De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het SGE vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Om betaalbaar wonen toegankelijk te houden, staan woningcorporaties voor de opgave om de komende vijf jaar duizenden duurzame, sociale huurwoningen te realiseren. Maar de bouwkosten, beschikbare locaties en procedures vormen op dit moment de grootste belemmerende factor. Met een maximale sociale huurprijs, rente-aflossingen en een jaarlijkse verhuurdersheffing, is er voor veel corporaties beperkte ruimte om te investeren in nieuwbouw. In de pilot Standaard Sociale Huurwoningen – ofwel WoonST woningen – gaat dat anders en is het doel juist lagere bouwkosten en een versneld bouwproces.

Keuzemogelijkheden
Om tot de ultieme gestandaardiseerde huurwoning te komen, is onder begeleiding van adviesbureau Brink Groep, een selectie gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een gestandaardiseerde woning, waarbij de woningcorporaties nog voldoende keuzemogelijkheden hebben (zoals gevelbekleding en kleur stenen), zonder dat dat ten koste gaat van de prijs.

Achtergrondinformatie
De meewerkende woningcorporaties zijn: Woonbedrijf, Woonpartners, Wocom, Sint Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, Woningstichting de Zaligheden, Goed Wonen, Thuis, Helpt Elkander en Wooninc.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op de vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte.

arrow