Nieuws

Prestatieafspraken 2024

Krachten bundelen voor meer betaalbare woningen

Er komen fors meer sociale huurwoningen bij in Helmond. Netto moeten er tot 2030 ongeveer 2.000 sociale huurwoningen bij komen. Dat is één van de afspraken die de gemeente maakt met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Ook willen de drie partijen dat het makkelijker wordt om door te stromen vanuit een sociale huurwoning en wordt leefbaarheid nog belangrijker. De afspraken werden gemaakt tussen de gemeente Helmond, de corporaties Woonpartners, Volksbelang, Compaen, woCom, Bergopwaarts en Woonbedrijf en de huurdersorganisaties, gebundeld als de Samenwerkende Huurdersorganisaties Helmond.

Wethouder Gaby van den Waardenburg is blij met de afspraken die in gezamenlijkheid zijn gemaakt. ‘We zien allemaal het belang in van meer betaalbare woningen. Dus daar blijven we de komende periode werk van maken. Het is belangrijk dat we hierin samen blijven optrekken. Door de krachten te bundelen, kunnen we meer betekenen voor onze inwoners. En daar gaat het uiteindelijk om.’

Berry Smits van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Helmond is ook tevreden over de afspraken dat er meer sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. ‘We zien dat jongeren steeds langer thuis wonen omdat er geen betaalbare woningen zijn. Naast de het bouwen is SHH ook tevreden dat er ook aandacht is voor andere manieren van het toevoegen van woningen zoals woningsplitsing en hospitaverhuur’.

Doorstroming mogelijk maken
Naast extra sociale huurwoningen willen de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties ook focussen op doorstroming. Zo spreken ze af dat er ook werk wordt gemaakt van middenhuur en betaalbare koop. ‘Je ziet nu vaak dat er voor mensen die willen verhuizen uit hun sociale huurwoning geen alternatief is’, zegt wethouder Van den Waardenburg daarover. ‘Particuliere huur is vaak veel te duur en koopwoningen soms onbereikbaar. Daarom geven we corporaties de ruimte om middenhuur te ontwikkelen én willen we samen toe naar sociale koop: betaalbare koopwoningen waar iedereen om staat te springen. Ik ben dan ook blij dat woningcorporaties al willen inzetten op die middenhuur.’

Bas Sievers, directeur-bestuurder van Woonpartners, vult aan: ‘We zijn groot voorstander van doorstroming mogelijk maken. Dit voeren we uit met het programma ‘Van groot naar beter wonen’. Dat loopt in 2024 door, en evalueren we ook. Bovendien werken we steeds meer samen met zorg en welzijn partners om in elke wijk zorg mogelijk te maken. Als woningcorporaties staan we voor een woning die fysiek goed past bij je leeftijd, en tegelijkertijd dat zorg- en welzijnstoegang georganiseerd zijn op wijken buurtniveau.’

Comfortabel wonen
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties willen dat het voor alle huurders comfortabel wonen is. Dat betekent een kwaliteitsimpuls als het gaat om duurzaamheid, waarbij minder fossiele energie hand in hand gaat met lagere loonlasten voor inwoners. En dat betekent tenslotte een forse inzet op leefbaarheid in wijken en buurten. ‘Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd’, aldus Van den Waardenburg. ‘Een huis moet echt een thuis zijn, in een fijne, groene en leefbare wijk. Daar maken we samen werk van.’

Leefbaarheid is het speerpunt van SHH, aldus Berry Smits: ‘We zijn blij met de forse inzet op leefbaarheid. Zo wordt in 2024 onderzocht of een onafhankelijk vocht- en schimmelexpert ingezet kan worden bij ernstige schimmelklachten. En er komt meer aandacht voor veiligheid in de wijken.’

Werken aan een inclusieve stad
Onderdeel van de prestatieafspraken is bovendien dat sociale huurwoningen het liefst worden toegevoegd op plekken waar op dit moment nog weinig sociale huur is. Zo werken gemeente, corporaties en huurdersorganisaties aan een ongedeelde stad met diverse wijken. Toch kan het toevoegen van sociale huur niet alleen worden beperkt tot wijken waar nu nog weinig sociale huur is, zegt wethouder Van den Waardenburg. ‘Het liefst willen we vooral sociale huur toevoegen op plekken waar die nu nog weinig is. De realiteit is echter dat we er alleen daarmee niet in slagen om snel die noodzakelijke extra betaalbare woningen toe te voegen. Dus we zullen de komende jaren in gesprek blijven met corporaties om samen gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken.’ Locaties die in de afspraken genoemd worden, zijn het verdichten van het stationsgebied in Brouwhuis, Helmond Oost, het stationskwartier en EHAD-terrein, Houtsdonk en het voormalig zwembad Dolfijn.

Meer focus, meer samen
Bas Sievers (Woonpartners) geeft namens de woningcorporaties aan: ‘We zijn blij dat we afspraken hebben gemaakt om serieus te kijken naar wijken waar weinig huur is. Bovenal zijn we trots op onze samenwerking, die we vooral uit willen bouwen. Dat geeft meer resultaat dan gisteren. Samen gaan we deze prestatieafspraken waarmaken: ‘Meer focus, meer samen’.

arrow