Nieuws

Persbericht pilot ‘Standaard Sociale Huurwoning’

Gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven en corporaties slaan handen ineen om woningnood te verminderen

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de pilot ‘Standaard Sociale Huurwoning’. Daarover is in juli een artikel verschenen in het ED. https://www.ed.nl/eindhoven/inhaalslag-met-honderden-sociale-huurwoningen-in-zuidoost-brabant~a0437ecb/ Inmiddels zijn de leveranciers voor deze woningen geselecteerd: Heijmans gaat de eengezinswoningen bouwen en BAM de appartementen.

Hieronder het persbericht vanuit het Stedelijk Gebied Eindhoven dat vandaag, 13 januari 2021, verschijnt in de regionale media en vakpers voor woningcorporaties en gemeentes:

Gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven en corporaties slaan handen ineen om woningnood te verminderen

Dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten afgelopen jaar, gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde sociale huurwoning. Het doel: lagere bouwkosten en een versneld bouwproces. Het gaat om zowel eengezinswoningen als appartementen voor 1 of 2 personen. Hiermee willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar stellen voor huurders om zo de krapte op de woningmarkt te verminderen. Het gaat om het realiseren van 200 tot 250 gestandaardiseerde woningen per jaar in de komende vijf jaar. Ontwikkelaars Heijmans (de eengezinswoningen) en BAM Wonen (de appartementen) hebben de opdracht gekregen om deze sociale huurwoningen te realiseren.


Unieke samenwerking 

De woningen komen te staan in de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. In onder andere in Helmond, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven zijn de gestandaardiseerde sociale huurwoningen straks te vinden. Het is een voor Nederland unieke pilot. Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: ‘Met deze bijzondere samenwerking hebben we de toekomst van de woningbouw in handen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om ons woningbestand uit te breiden.’ Ook Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot en bestuurlijk trekker namens de negen gemeenten is blij met de samenwerking. ‘Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen!’

 

Krapte op de woningmarkt

De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het SGE vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Om betaalbaar wonen toegankelijk te houden, staan woningcorporaties voor de opgave om de komende vijf jaar duizenden duurzame, sociale huurwoningen te realiseren. Maar de bouwkosten, beschikbare locaties en procedures vormen op dit moment de grootste belemmerende factor. Met een maximale sociale huurprijs, rente-aflossingen en een jaarlijkse verhuurdersheffing, is er voor veel corporaties beperkte ruimte om te investeren in nieuwbouw. In de pilot Standaard Sociale Huurwoningen gaat dat anders en is het doel juist lagere bouwkosten en een versneld bouwproces.

 

Keuzemogelijkheden

Om tot de ultieme gestandaardiseerde huurwoning te komen, hebben de corporaties en gemeenten de hulp ingeroepen van verschillende partijen in de regio. Onder meer ontwikkelaars, aannemers en leveranciers zijn gevraagd om met een voorstel te komen. De afgelopen maanden is, onder begeleiding van adviesbureau Brink Groep, een selectie gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een gestandaardiseerde woning, waarbij de woningcorporaties nog voldoende keuzemogelijkheden hebben (zoals gevelbekleding en kleur stenen), zonder dat dat ten koste gaat van de prijs. De woningen uit het winnende voorstel kunnen, indien gewenst, tegen een meerprijs NOM (Nul Op de Meter) gebouwd worden.

 

Achtergrondinformatie

De meewerkende woningcorporaties zijn: Woonbedrijf, Woonpartners, Wocom, Sint Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, Woningstichting de Zaligheden, Goed Wonen, Thuis, Helpt Elkander en Wooninc.

 

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op de vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. Meer informatie over het SGE is te vinden op stedelijkgebiedeindhoven.nl.

 

arrow