SamenHuurdersoverleg

Er zijn twee huurdersverenigingen die de belangen van de huurders van Compaen behartigen. Voor Mierlo is dat Huurdersbelangenvereniging Mierlo en voor Helmond is dat Huurdersbelangenvereniging Compaen.

Prestatieafspraken

Samen met de gemeente en de huurdersorganisaties maken we in Helmond en Geldrop-Mierlo prestatieafspraken. Zo zorgen we ervoor dat de (lokale) woningmarkt zo goed als mogelijk aansluit bij de woningbehoefte van inwoners van Helmond en Geldrop-Mierlo.

In de gemeente Helmond dragen we bij aan een veilige en prettige woonomgeving. We zien dat prettig wonen meer is dan alleen de kwaliteit van de stenen; een prettige buurt is ook zeer bepalend voor de waarde van ons vastgoed en het voorkomt leegstand. Daarom vervullen we een actieve rol in het verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met collega corporaties, gemeente en vertegenwoordigers van de huurders in Helmond.

De prestatieafspraken gaan over: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, inclusiviteit, organisatie en samenwerking.

In juni 2022 hebben Aedes, de Woonbond, VNG en het Rijk de Nationale Prestatieafspraken ondertekend. Dit zijn bindende afspraken tussen de overheid, gemeenten en corporaties. De Nationale Prestatieafspraken gaan op hoofdlijnen over: forse huurmatiging, verdubbeling nieuwbouw, versnelling duurzaamheid en impuls leefbaarheid.

De Nationale Prestatieafspraken zijn ook van invloed op de lokale prestatieafspraken. De gemeente, de corporaties en de huurdersvertegenwoordigers in Helmond hebben de Nationale Prestatieafspraken verwerkt in de eigen prestatieafspraken.

In december 2023 zijn de ‘nieuwe’ prestatieafspraken 2024 door alle partijen ondertekend. Met het ondertekenen van de afspraken, bevestigen alle partijen ook dit jaar weer hun bijdrage te leveren aan een veilige en fijne woonomgeving in Helmond.

Bekijk hier de prestatieafspraken 2024 met Gemeente Helmond

Lees hier ook de Prestatieafspraken 2024 Geldrop-Mierlo

arrow