Samen

hero-bg

Samen

hero-bg
overlay

Klachten

We doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Dan kunnen wij samen naar een passende oplossing zoeken en kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Hier leest u de werkwijze met betrekking tot het indienen van een klacht over het contact met onze medewerker, de service van Compaen of de uitvoering van onze regels.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen om uw ontevredenheid samen met u op te lossen. Lukt het niet om samen tot een passende oplossing te komen? Dan kunt u bij ons een formele klacht indienen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk op deze klacht. Bent u niet tevreden over de uitkomst of de geboden oplossing? Dan noemen we een klacht een geschil. Een geschil kunt u ter beoordeling voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie is er voor alle klanten die de interne klachtenprocedure hebben doorlopen, maar er samen met ons niet uitkomen.

Huurdersoverleg

Er zijn twee huurdersverenigingen die de belangen van de huurders van Compaen behartigen. Voor Mierlo is dat de Huurdersbelangenvereniging Mierlo en voor Helmond is dat de Huurdersbelangenvereniging Compaen.

Prestatieafspraken

Samen met de gemeente en de huurdersorganisaties maken we in Helmond en Geldrop-Mierlo prestatieafspraken. Zo zorgen we ervoor dat de (lokale) woningmarkt zo goed als mogelijk aansluit bij de woningbehoefte van inwoners van Helmond en Geldrop-Mierlo. We maken onder meer afspraken over betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen, over duurzaamheid en energie en over leefbaarheid.
Prestatieafspraken 2020 Helmond
Prestatieafspraken 2020 Geldrop-Mierlo

arrow