Nieuws

Nieuwe huurvoorwaarden van vier Helmondse woningcorporaties

De vier Helmondse woningcorporaties Compaen, Volksbelang, woCom en Woonpartners werken projectmatig samen als dat mogelijk is. Vanaf 1 juni ontvangen nieuwe huurders dezelfde Algemene huurvoorwaarden bij het huren van een woning.

Bij de huurovereenkomst van een woning krijgt de huurder ook de Algemene huurvoorwaarden. Hier staan regels in die voor huurder en woningcorporatie gelden. In de top 10 Algemene huurvoorwaarden staat in hoofdlijnen wat de belangrijkste regels zijn. Ook de huurovereenkomst is aangepast. Samen met huurdersorganisaties is een leesbaar resultaat bereikt voor onze huurders.

Begrijpelijke taal steeds belangrijker

In Helmond zijn veel mensen laaggeletterd, meer dan 16 %. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. Deze groep mensen heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en beschikt over beperkte digitale vaardigheden. Meestal begint het op jonge leeftijd met een achterstand in taal, ondanks dat zij Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Het zorgt voor schaamte en stress, wat invloed heeft op hun gezondheid. Als je een nieuwe woning krijgt is dat een mooie gebeurtenis waarbij je veel moet regelen. Voor deze groep mensen een hele uitdaging, en dat willen we niet moeilijker maken dan nodig is.

De vorige Algemene Huurvoorwaarden waren ingewikkeld met lange zinnen, vaak juridisch ingestoken. De corporaties hebben de bestaande Algemene Huurvoorwaarden aangepast naar begrijpelijke taal. José Götz, manager Wonen bij Woonpartners, vertelt: ‘Het document is nu zoveel mogelijk eenvoudig en op taalniveau B1 geschreven, en toch nog juridisch kloppend. Als je op dit taalniveau schrijft, vindt 95% van de mensen dat het verhaal prettig leest. En belangrijker: we begrijpen meteen wat je te vertellen hebt. Daarom noemen we dit taalniveau ook wel begrijpelijke taal. Kenmerken hiervan zijn korte zinnen, beperkt gebruik van moeilijke woorden, en inzet van afbeeldingen en pictogrammen.’

Top 10

De huurvoorwaarden zijn voor alle corporaties in één nieuw jasje gestoken. Voor de vormgeving is gebruik gemaakt van elementen uit de huisstijlen van de vier woningcorporaties. Bovendien is een Top 10 opgesteld. José vult aan: ‘Dit overzicht geeft waardevolle tips over hoe je met een huurwoning om gaat. Wij zorgen graag samen met alle huurders voor prettig wonen en een fijne woonomgeving zodat iedereen zich thuis voelt. In deze top 10 leest de huurder kort en krachtig de belangrijkste regels wat de huurder van ons kan verwachten, en wat wij van hen mogen verwachten.’

Samenwerking woningcorporaties

Woningcorporaties in de regio werken op veel terreinen samen. De wens om de communicatie naar huurders laagdrempelig te maken voor laaggeletterdheid komt voort uit de prestatieafspraken met gemeente, corporaties en huurdersbelangen organisaties. De start is gemaakt door de huidige Algemene Huurvoorwaarden als eerste aan te pakken. Door constructief overleg is dit nu als gezamenlijk project opgepakt. Zo komen we tot een Helmond brede aanpak, in samenspraak met de Gemeente Helmond en huurdersbelangen. Een ander voorbeeld is ‘Wonen in Beweging’. Dit is een gezamenlijke pilot met als doel passend wonen en daarmee het stimuleren van doorstromen, zodat er beweging komt in de woningmarkt en meer mensen een passende woning kunnen vinden  (start najaar 2022). Hierbij stellen we altijd het belang van onze huurders in Helmond centraal.

Overhandiging huurvoorwaarden
De nieuwe Algemene Huurvoorwaarden worden vanaf 1 juni verstrekt aan nieuwe huurders. De voorwaarden zijn ook te lezen op de websites van de vier woningcorporaties.

arrow