Nieuws

Dit zijn onze coronamaatregelen

Wat doen wij gedurende de lockdown?

Uiteraard willen wij als Compaen bijdragen aan het tegengaan van verdere besmetting van het Corona virus, waar we dat kunnen. Daarom geven wij gehoor aan de oproep van het RIVM om het aantal contactmomenten nog steeds zo klein mogelijk te houden.

Een aantal maatregelen kan gevolgen hebben voor u als huurder.

Compaen volgt hierin de richtlijnen van het RIVM in combinatie met de maatregelen die collega corporaties doorvoeren.

Wij hebben vanwege de verscherpte maatregelen ook onze regels aangepast. Wilt u er vooral rekening mee houden dat:

  • ons kantoor gesloten is voor bezoekers zonder afspraak. We ontvangen dus alleen bezoek (huurders of anders) op afspraak. Kom alleen of maximaal 2 personen. Wij willen vooraf nog met bezoek kunnen afstemmen of er inderdaad geen gezondheidsklachten zijn. Maak tijdens de afspraak op kantoor gebruik van een mondkapje. Indien u er geen heeft, vraag er gerust 1 aan de balie. Onze collega’s dragen bij de afspraak een mondkapje. Wij vinden het prettig als u dat ook doet zodat we elkaar kunnen beschermen. Meer informatie vindt u op ons Coronaprotocol Compaen.

Wat gewoon doorgaat

  • Telefonisch (0492 57 90 90) en digitaal (info@compaen-wonen.nl) zijn we gewoon bereikbaar voor vragen en het melden van (spoed) reparaties. Houd er wel rekening mee dat onze medewerkers vaker vanuit huis werken. Dit kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening of telefonische bereikbaarheid. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Alle reparaties en ook niet noodzakelijk onderhoud gaan gewoon door. Hierbij volgen we de richtlijn: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken

Heeft u een afspraak die niet telefonisch kan?

Sommige dingen kunnen niet via de telefoon. In zo’n geval nemen wij vooraf contact met u op. Wij stellen u dan een aantal vragen. Bijvoorbeeld of u op dit moment griep- of verkoudheidsklachten heeft. Op basis daarvan bekijken we of de afspraak door kan gaan, of toch moet worden verzet.

Maatregelen als wij bij u thuis komen

Als wij bij u langskomen dan houden onze medewerkers of onderaannemers minimaal 1,5 meter afstand. Of zij werken in gescheiden ruimtes. De medewerkers van Compaen dragen bij de afspraak een mondkapje. Wij vinden het prettig als u dat ook doet zodat we elkaar kunnen beschermen. Ook onze onderaannemers adviseren wij om een mondkapje te dragen als ze bij u thuis komen.

Maatregelen bij bouw- en renovatieprojecten

Bij bouw- en renovatieprojecten vindt er overleg plaats met de aannemer en eventueel de bewoners. Zijn bewoners ziek, dan wordt gekeken of er andere oplossingen zijn. Het kan zijn dat werkzaamheden later worden uitgevoerd.

Wanneer er bij een aannemer onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn vanwege ziekte, dan is veiligheid het belangrijkste. Wij beseffen dat dit kan leiden tot enige vertraging van de afspraken of projecten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verhuren woningen

Het verhuren van woningen gaat door. Wel nemen we extra maatregelen. Zo kan een nieuwe huurder de woning bijvoorbeeld pas bezichtigen als de woning leeg is. Kom naar een bezichtiging alleen of maximaal 2 personen. Inspecties plannen we na de eindopname zonder dat daarbij de huidige huurder aanwezig is. Zo voorkomen we contact tussen mensen. We proberen het proces zoveel mogelijk digitaal en telefonisch te regelen. We vragen hiervoor uw medewerking.

Betalen huur

Het betalen van de huur kan alleen nog digitaal. Mocht je door de coronamaatregelen minder inkomen hebben én moeite hebben/krijgen met het betalen van de huur? Neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Buurten met de kletslijn van Compaen

We zijn aan het begin van de Corona periode gestart met een nieuw initiatief: een kletslijn! Heeft u behoefte aan contact? Of gewoon om even te kletsen. Over van alles en nog wat. Ben jij of ken je iemand die hiervan gebruik zou willen maken? Bel gerust naar 0492 – 579090.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 0492 57 90 90. Meer informatie over het coronavirus en wat te doen vindt u op de website van het RIVM.

arrow