Nieuws

Koersplan van Compaen: Samen bouwen aan een betere toekomst

Compaen heeft haar ambities voor de toekomst in een zogenaamd koersplan beschreven. Het vervangt het ondernemingsplan. Omdat de wereld continu verandert, is een statisch ondernemingsplan snel verouderd. Een koersplan dient meer als ons kompas, gebaseerd op de kernwaarden lef, betrouwbaar en samen. Het richt zich op het realiseren van maatschappelijke impact met als ultiem doel: samen een passend (t)huis bieden aan iedereen die ons daarbij nodig heeft.

Focus op belangrijke maatschappelijke thema’s
Het koersplan richt zich op centrale thema’s: beschikbaarheid en betaalbaarheid, inclusieve samenleving en duurzaamheid. We zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen en het huisvesten van kwetsbare groepen. Daarnaast zijn we toegewijd aan het verduurzamen van onze woningvoorraad en het bijdragen aan een groenere, biodiverse leefomgeving.

Een ambitieuze toekomst
In een notendop is het koersplan van Compaen een document dat de richting aangeeft voor de komende jaren. We zetten in op efficiëntie, groei, samenwerking en duurzaamheid om onze maatschappelijke doelen op de thema’s te bereiken en onze bewoners een comfortabele en betaalbare woonomgeving te bieden. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Samen sterker
Compaen wil een netwerkpartner zijn, actief samenwerkend met andere belanghebbenden in de regio, zoals huurderbelangenverenigingen, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere woningcorporaties. Samenwerking is de sleutel tot het effectiever realiseren van onze maatschappelijke doelen.

Wendbaarheid en financiële stabiliteit
Om wendbaar te blijven in een snel veranderende wereld, legt Compaen de basis voor een sterke interne organisatie en solide financiële randvoorwaarden. Flexibiliteit en een gezonde financiële positie stellen ons in staat snel te reageren op veranderingen en te investeren in onze woningen en diensten aan bewoners.

Speerpunten voor succes
Om deze missie te verwezenlijken, hebben we enkele speerpunten benoemd. Allereerst streven we naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Dit omvat het stroomlijnen van processen en het nog verder verbeteren van onze dienstverlening aan (toekomstige) bewoners. We willen niet alleen woningen verhuren, maar ook een betrouwbare adviseur zijn op het gebied van wonen en leefbaarheid.

Ons koersplan in beeld

Herbenoeming van Joost Lobée als directeur-bestuurder
Met zijn leiderschap en visie heeft Joost Lobée als directeur-bestuurder van Compaen een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van ons koersplan en het realiseren van onze doelen. Joost is daarom dan ook door de RvC herbenoemd als directeur-bestuurder. Onder zijn leiding bouwen we verder aan een betere toekomst. Samen met onze medewerkers, bewoners en partners blijven we bij Compaen streven naar een inclusieve, duurzame samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

arrow