Nieuws

Het plaatsen van de 16 woningen Luchen mogelijk pas eind 2021

Onlangs was in het ED te lezen dat omwonenden van Luchen het niet eens zijn met de plannen voor het gebied. Het gaat de omwonenden over het uitwerkingsplan Luchen 3a. Ze hebben daarom de rechter ingeschakeld. De rechter, de Raad van State, heeft op 19 april een uitspraak gedaan. In deze uitspraak bepaalt de rechter dat de gemeente voorlopig geen omgevingsvergunningen kan verlenen om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Ook is de afspraak met Compaen vastgelegd dat we op deze locatie voorlopig niet onze 16 biobased en energieleverende woningen gaan bouwen. Dat vinden we natuurlijk ontzettend jammer want naast onze duurzaamheidsambities willen we graag iets doen aan het woningtekort.

Gelukkig hebben de omwonenden geen bezwaar tegen onze woningen. Ze zijn het niet eens met onderdelen uit het uitwerkingsplan van de gemeente. Helaas is een gevolg daarvan dat wij nu nog niet kunnen bouwen. De omwonenden zijn het onder andere niet eens met de manier waarop de waterberging in het uitwerkingsplan is geregeld. Door de toenemende wereldwijde klimaatverandering zijn zij bang dat bij heviger wordende buien hun percelen onder water komen te staan.

Het wrange daarbij is dat de woningen die nu niet gebouwd kunnen worden op lange termijn juist een antwoord zijn op die klimaatverandering: biobased, circulair en energieleverend. CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Bij de bouw van de woningen van Compaen wordt geen CO2 geproduceerd maar slaan de woningen zelfs CO2 op. Bovendien worden ze gebouwd met biobased materialen waarvan de grondstoffen oneindig zijn en de producten 100% herbruikbaar zijn. Bovendien leveren de woningen een zelfgeproduceerde duurzame energie, zelfs meer dan dat ze zelf gebruiken (plus op de meter).

De Raad van State heeft op 19 april nog geen uitspraken gedaan over het uitwerkingsplan zelf. Het is dus niet zo, zoals in het Eindhovens Dagblad vermeld stond, dat hij de omwonenden in het gelijk heeft gesteld. Op 19 april heeft de rechter alleen besloten dat tot hij een definitieve uitspraak doet, er geen gebruik gemaakt kan worden van het uitwerkingsplan Luchen 3a. De uitspraak over het plan zelf verwachten wij eind 2021 of begin 2022.

Meer informatie over deze woningen kunt u vinden op deze website onder projecten, plan Luchen.

 

arrow