Nieuws

Het Juiste Thuis

Het Juiste Thuis: een samenwerkingsverband van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties, dat werkt aan praktijkoplossingen waarmee ouderen in de regio Zuidoost-Brabant fijn langer zelfstandig kunnen wonen.

Dat gezamenlijke actie op dit thema hard nodig is, blijkt eens te meer uit onderzoek uit 2022 door het Ondersteuningsteam Wonen & Zorg. Uit dat onderzoek is het rapport “De woonzorgopgave in metropoolregio Eindhoven” gekomen.

Op basis van dat onderzoek en een startbijeenkomst bleek dat er in de regio veel urgentie en animo is om samen te werken op dit thema en dan specifiek ten aanzien van:

  • urgentie uitdragen
  • kennisdelen
  • innoveren en doen
  • het regionaal matchen van woonzorg vraag en aanbod

Intentieovereenkomst

Op 19 april 2023 hebben maar liefst 35 partijen de Intentieovereenkomst ondertekend en zich officieel verbonden aan het samenwerkingsverband. Samen komen we in actie voor het realiseren van oplossingen waarmee ouderen fijn langer zelfstandig kunnen wonen, zoals:

  • Stimuleren realisatie van meer geschikte woningen voor ouderen in zowel de bestaande bouw als (geclusterde) nieuwbouw en zelfbouw (CPO);
  • Vergroten doorstroming;
  • Een fijnere, zorgzame leefomgeving voor een vergrijzende samenleving.

Wie doen mee?

Kennisplatform

Check vooral ook het Kennisplatform voor meer informatie, achtergronden en handige downloads. Je kunt je hier tevens aanmelden voor de nieuwsbrief van Het Juiste Thuis.

 

 

arrow