Nieuws

Goed nieuws! In 2021 geen huurverhoging voor sociale huurwoningen

Jaarlijks vindt op 1 juli een huuraanpassing plaats. Dit jaar is dat niet het geval. Het kabinet heeft besloten om de huren in de sociale sector dit jaar te bevriezen. De huur voor uw huidige sociale huurwoning wijzigt dit jaar dus niet. Compaen verhuurt ook een aantal woningen buiten de sociale sector. De huren voor deze woningen stijgen per 1 juli met 2,3%. Bij iedere huurder van Compaen valt binnenkort hierover een brief op de mat. Daarin vindt u onder andere ook meer informatie over een mogelijke eenmalige huurverlaging.

Eenmalige huurverlaging
De overheid wil graag dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Daarom is een wet waarbij huurders van een sociale huurwoning een huurverlaging krijgen als ze te duur wonen ingevoerd. Met de eenmalige huurverlaging 2021 zorgen we dat woningen voor huurders met een lager inkomen betaalbaar zijn.

Compaen heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen over 2019 om te kunnen bepalen wie in aanmerking komt voor een huurverlaging. Wat uw inkomen precies is, geeft de Belastingdienst niet door. Wij weten alleen of een huurder een inkomen heeft dat lager is dan de inkomensgrens in de tabel hieronder.

Wat moet u doen?
Komt u mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging op basis van uw inkomen uit 2019? U ontvangt van ons bericht over de huurverlaging.

Komt u niet in aanmerking voor een huurverlaging op basis van uw inkomen uit 2019? U ontvangt dan geen bericht van ons.

Is uw inkomen na 2019 gedaald en denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging? Bekijk dan hieronder of u inderdaad voldoet aan de voorwaarden.

 

Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

Bepaal de grootte van uw huishouden en vervolgens wat uw (gezamenlijk) inkomen is. Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens bij de huishoudgrootte die voor u geldt, dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • een schriftelijke (door u ondertekende) verklaring van uw gezinssamenstelling. In deze verklaring noemt u alle personen, inclusief kinderen, die wonen op uw adres, met voorletters, achternaam en geboortedatum;
  • meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst over de afgelopen 2 jaar. Op te vragen via tel. 0800-0543;
  • meest recente inkomensgegevens van de afgelopen 6 maanden van al uw inkomstenbronnen;
  • heeft u een eigen bedrijf? Dan levert u uw jaarstukken aan (opgemaakt door uw accountant) en uw KvK-nummer.

Bovenstaande documenten gelden voor alle bewoners die op het adres staan ingeschreven met de leeftijd van 27 jaar en ouder.

Heeft u recht op huurverlaging op basis van de Wet eenmalige huurverlaging? Deze gaat in 2 maanden nadat u het heeft aangevraagd én als u er recht op heeft. Er is geen sprake van een huurverlaging met terugwerkende kracht. Ook niet als u al langer een lager inkomen heeft. De wet voorziet hier niet in.

Als u recht heeft op huurverlaging dan wordt uw huur dus verlaagd naar € 633,25 (afhankelijk van uw situatie). Bedraagt uw nettohuur (dus zonder servicekosten, kosten parkeerplaats) nu minder dan € 633,25 dan komt u niet in aanmerking voor huurverlaging. Het heeft dan geen zin om stukken in te sturen.

Huurtoeslag
De huurverlaging kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Wilt u weten wat de huurverlaging betekent voor uw huurtoeslag? Via de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. Overigens geven wij de huurverlaging door aan de Belastingdienst in verband met de huurtoeslag.
Heeft u vragen? Neem contact met ons op via (0492) 57 90 90 of info@compaen-wonen.nl.

Zie ook deze handige visual voor de wet-eenmalige-huurverlaging

arrow