Nieuws

Praat mee! Versterking huurdersbelangen- vereniging Compaen en Mierlo

Voor onze huurdersorganisaties doen wij een oproep aan alle huurders van Compaen.

Bent u huurder van Compaen ? Heeft u hart voor mensen met een kleine beurs? En heeft u tijd om mee te denken met Compaen? Meld u dan aan!

Onze huurdersorganisaties behartigen de belangen van alle Compaen-huurders. Op dit moment zoeken zij versterking!
U kunt meepraten over alles wat met wonen te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan het duurzamer maken van woningen en hoe Compaen dit het beste kan doen. Maar ook over de afspraken die Compaen met gemeentes maakt over hoeveel woningen erbij moeten komen. En over betaalbaarheid. U bent voor ons een serieuze gesprekspartner die ook regelmatig overleg heeft met de Raad van Commissarissen van Compaen.

Huurdersbelangenverenigingen Compaen en Mierlo hebben nu samen 8 bestuursleden, maar kan meer enthousiastelingen er goed bij gebruiken. Vandaar deze oproep ook via onze website.

Lid zijn van 1 van onze huurdersorganisaties doe je niet alleen voor jezelf. Je doet dit werk voor buren en alle andere mensen die een woning van Compaen huren. Opkomen dus voor de belangen van anderen. Vooral van degenen die dat zelf niet kunnen. Het is ook een mooi leerproces voor jezelf.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met:

Loes Steenbergen,
voorzitter van Huurdersbelangenvereniging Compaen, telefoon 06-169 20 669
of mail naar: info@hbvcompaen.nl

Frans van Grunsven,
voorzitter van Huurdersbelangenvereniging Mierlo, telefoon: 0492 662300

arrow