Duurzaamheids
projecten

Van land naar pand!

Mede op initiatief van Compaen hebben dertien regionale woningcorporaties, bouwers én boeren elkaar gevonden. In de komende jaren gaan verschillende boeren in de regio hun activiteiten veranderen of uitbreiden. Op hun akkers zullen we steeds vaker gewassen met sterke vezels te zien krijgen, zoals vezelhennep, lisdodde en olifantsgras. Deze gewassen worden gebruikt bij de productie van natuurlijke isolatie- en plaatmaterialen, die woningcorporaties gaan gebruiken bij de renovatie en verduurzaming van hun woningen.

Joost, directeur-bestuurder van Compaen, is de kartrekker vanuit de corporaties. Hij is enthousiast over dit vernieuwende plan. “We realiseren ons dat dit een leerproces is en dat we nog niet precies weten hoe het loopt, maar we hebben er alle vertrouwen in. Bovendien, we moeten naar nieuwe wegen zoeken als we willen blijven bouwen. Daarnaast vind ik het mooi dat we op deze manier ook nieuw perspectief kunnen bieden aan de boeren in de regio. Dit project is goed voor de boeren, goed voor de bouw én goed voor het milieu. Ook voor het binnenmilieu trouwens, omdat de natuurlijke materialen zorgen voor een gezonder binnenklimaat.”

De corporaties hebben afgesproken om vanaf 2027 alleen nog maar te renoveren met natuurlijke materialen. Joost realiseert zich dat ze hiermee ook een dringend beroep doen op de bouwers en leveranciers. “Dat klopt, maar op dit gebied hebben wij nu eenmaal hoge ambities. Daarin zullen onze partners dus mee moeten.”

En nu?
Bijna alle planten die bedoeld waren voor dit project zijn inmiddels geoogst. Deze planten liggen opgeslagen om te drogen. Daarna worden ze bij 23 woningen die op dit moment nog niet voldoende geïsoleerd zijn, geplaatst aan de binnenzijde van schuine daken. Begin 2024 worden de bewoners van de betreffende woningen hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

 

 

arrow