Duurzaamheids
projecten

Transitievisie

Het is de bedoeling om in 2050 onze woningen aardgasloos te verwarmen. Om dat stapsgewijs te bereiken, moeten de Nederlandse gemeenten voor het einde van 2021 een visie neerleggen over welke stappen concreet gezet gaan worden. In die plannen staat ook met welke wijken wordt begonnen met het maken van zogenaamde wijkuitvoeringsplannen.

Tijdens het maken van de wijkuitvoeringsplannen door de gemeenten, wordt gekeken met bewoners van de betreffende wijk wat er voor nodig is, zowel technisch als financieel haalbaar, om de wijk in stappen te verduurzamen. Voor Compaen -en natuurlijk voor de bewoners van Compaen- staan de wijken Brouwhuis in Helmond en Kerkakkers in Mierlo als een van de eersten op de rol. De gemeente zal hier binnenkort over communiceren. Van belang is dat jij als bewoner een belangrijke stem hebt in de keuzes die hierover gemaakt worden. In Geldrop-Mierlo zijn al digitale bijeenkomsten met bewoners gehouden over dit onderwerp en in Helmond wil de gemeente onder meer informatie uitwisselen met een Energiekaravaan in de wijk.

arrow