Nieuws

De kracht van samenwerking nóg beter benut

Zes woningcorporaties & gemeente Helmond:

Samen voor een inclusieve stad. Een mooier,
duurzamer en leefbaarder Helmond!

De kracht van samenwerking nóg beter benut
De gemeente Helmond en de zes woningcorporaties in de stad: al tientallen jaren zijn we partners en evenzo lang streven we gemeenschappelijke doelen na. In een aantal gevallen zelfs al meer dan 100 jaar! Samen werken we aan passende huisvesting voor (toekomstige) Helmonders met verschillende inkomens, aan veerkrachtige wijken en aan verduurzaming van de stad. We durven gerust te stellen dat we weten waar de kracht van iedere organisatie ligt. Die krachten gaan we nu heel bewust benutten. Samen. Om nieuwe – steeds grotere – uitdagingen aan te gaan. Voor de stad en haar inwoners. Helmond groeit, maar bloeit niet vanzelf. We beseffen dat niet iedereen goed kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen in onze samenleving. Er is er een tekort aan betaalbare huurwoningen. En veel bestaande woningen vragen om maatregelen om ze toekomstbesteding te maken. Voor de toekomst hebben we dan ook grote ambities, waarvan wij geloven dat we die alleen samen waar kunnen maken. 

Verbinden voor de lange termijn
We kennen elkaar. Al jarenlang maken we prestatieafspraken en werken we samen in verschillende volkshuisvestings- en leefbaarheidsprojecten. Daar maken we ons nu nog sterker voor. Niet voor even, maar voor de langere termijn. De corporaties doen dat door bij te dragen, mee te denken en te investeren in de uitdagingen van Helmond. Zij hebben slagkracht, een verleden én een toekomst in Helmond. Ze vervullen een centrale rol in de elf Helmondse wijken. Samen richten we ons op het versterken van de veerkracht van mensen. Het verder verduurzamen van de woningvoorraad, zeker voor mensen met lagere inkomens. Op het levensbestendig wonen voor de groeiende groep senioren. En natuurlijk – juist nu – op het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Daarvoor geven we onze samenwerking een nieuwe impuls. Hoe? Lees de vele voorbeelden op de poster ‘samen voor een inclusieve stad: een mooier, duurzamer en leefbaarder Helmond. 

Gezamenlijke focus
Deze samenwerkingsstrategie beschrijft een manier van samenwerking. Om uiteindelijk, vanuit een gedeeld beeld op Helmond, tot concrete resultaten en beter gedragen prestatieafspraken (die we samen met de Huurdersorganisaties sluiten) te komen. Verschillen in uitgangspunten, beschikbare middelen of prioriteiten op de bestuurlijke agenda maken we bespreekbaar. We lossen die op vanuit de gezamenlijke focus. Hiervoor bespreken corporatiebestuurders en het college van B&W jaarlijks of we de goede stappen hebben gezet. Maar ook kijken we of er nog wat meer lef nodig is om keuzes te maken. Daarnaast betrekt de gemeente de woningcorporaties eerder bij het opstellen van grote koersdocumenten, zoals de Strategische Agenda. Zo wordt zo’n agenda echt van ons allemaal. 

Op weg
Eind 2022 bekijken we met elkaar – en met een nieuw college – wat de impuls aan de samenwerking heeft opgeleverd en wat nog beter kan. Intussen zijn we er trots op dat we al een flink eind op weg zijn. Gemeente en corporaties, samen voor hetzelfde doel. Samen voor een inclusieve stad: een mooier, duurzamer en leefbaarder Helmond.

arrow