Nieuws

De jaarlijkse huuraanpassing

In 2022 mogen de woningcorporaties de huren van sociale huurwoningen vanaf 1 juli weer laten stijgen. In 2021 mocht dat niet. Toen besloot het Rijk dat er geen huurverhoging mocht komen.

In 2022 mag de totale huursom die een corporatie ontvangt met 2,3% stijgen. Dit is zonder de huurstijgingen door verhuizingen. De huur voor een individuele bewoner mag met maximaal 3,3% stijgen. 

Wat doet Compaen?
Compaen verhoogt de individuele huren met maximaal 2,3% De totale huursom die we ontvangen stijgt dan met 1,94%. We willen de huren niet verder laten stijgen omdat we merken dat de inflatie en de stijgende energielasten veel invloed hebben op de portemonnee van onze huurders. De streefhuren wijzigen dit jaar niet met uitzondering van de streefhuur voor niet-sociale huurwoningen. Deze wijzigt wel omdat het een wettelijke huurgrens is. Voor woningen met de energielabels E, F en G die niet verduurzaamd zijn in de laatste 4 jaar gaan we nog een stapje verder: van deze woningen verhogen we de huur niet. Bij sommige huurders wordt zelfs de huur verlaagd naar de streefhuur omdat ze meer huur betalen dan de streefhuur. We willen deze huurders nog iets meer tegemoet komen omdat ze al meer dan gemiddeld geraakt worden door de stijgende energieprijzen.

Huurdersbelangenverenigingen
HBV Compaen en HBV Mierlo hebben positief geadviseerd over dit voorstel. 

Wat betekent het voor u?
U ontvangt een brief met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2022. Betaalt u de huur via een automatische incasso dan hoeft u niets te doen. Maakt u de huur zelf iedere maand over, denk er dan aan het bedrag aan te passen als u een huurverhoging krijgt.

Mijn buren betalen minder huur dan ik, hoe kan dat?
Dat is historisch gegroeid. Omdat wij het belangrijk vinden dat voor gelijkwaardige woningen eenzelfde huur betaald wordt, werken we sinds een aantal jaren met eenheidsprijzen. Compaen heeft een huurbeleid gemaakt met 7 eenheidsprijzen (de streefhuren). En we passen verschillende percentages huuraanpassing toe. Op deze manier worden de verschillen in huur van gelijkwaardige woningen steeds kleiner.

Huurders die een huur betalen die dichtbij of op de streefhuur zit, krijgen minder of geen huurverhoging dan huurders die relatief wat goedkoper wonen (dus met een huur die verder van de streefhuur af zit). Maar maximaal krijgt u dus een huurverhoging van 2,3%. Dit is een wettelijk bepaald percentage. Uw huurstijging hangt dus af van uw huidige huur en hoe ver deze van de streefhuur van uw woning af ligt.

Wordt uw woning gerenoveerd? Dan kan de huurprijs met meer dan 2,3% stijgen. Dit is een gevolg van de renovatie en niet van de jaarlijkse huuraanpassing. Zonder de jaarlijkse huuraanpassing was de huurprijs ook gestegen.

Vragen over de huurverhoging of de streefhuur?
Laat het ons weten. Neem voor vragen over uw huurverhoging of de streefhuur bij voorkeur contact met ons op via mail info@compaen-wonen.nl. Natuurlijk kunt u ook bellen met (0492) 57 90 90 tijdens onze kantoortijden.

arrow