Nieuws

Compaen benoemt 2 nieuwe leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft per 1 juli 2021 de heer Paul Filott en de heer Frank Metsemakers benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen.

Zowel de RvC als Joost Lobée, bestuurder van Compaen, zijn blij met de nieuwe benoemingen. Joost: “Voor een corporatie is een krachtige en professionele Raad van Commissarissen heel belangrijk. Een Raad die kritisch is en zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft. Met de toetreding van Frank Metsemakers (profiel vastgoed en duurzaamheid) en Paul Filott (profiel financiën en bedrijfsvoering) hebben we er weer twee sterke enthousiaste commissarissen bij die vanuit hun specifieke expertise en achtergrond wezenlijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Compaen naar onze huurders. We zien uit naar een goede samenwerking tussen organisatie en Raad van Commissarissen. De huurdersbelangenverenigingen van Compaen zijn intensief betrokken geweest bij het selectieproces. Ik wil hen dan ook danken voor de tijd die zij in het proces hebben gestoken en voor hun adviezen aan de Raad van Commissarissen”. In de nieuwe constellatie per 1 juli jl. bestaat de Raad van Commissarissen uit Eric Schellekens (voorzitter), Gera Minten, Karin Werts, Paul Filott en Frank Metsemakers.

Benoeming Paul Filott
Paul Filott is een ervaren financieel professional met ruime ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financieringsvraagstukken. Hij heeft daarnaast brede kennis van onder andere de administratieve organisatie, bedrijfsvoering en risicomanagement. Paul kent de sector en het werkgebied van Woningstichting Compaen zeer goed vanuit eerdere functies die hij heeft gehad. Daarnaast heeft hij al toezichthoudende ervaring opgedaan bij een onderwijsstichting.
Paul Filott is vanuit zijn brede kennis en ervaring naar verwachting zeer goed in staat de positie van toezichthouder in te vullen, zitting te nemen in de auditcommissie en een goede en betrokken sparringpartner te zijn voor de accountant en bestuurder.

Benoeming Frank Metsemakers
Frank Metsemakers heeft ruime ervaring in de corporatiesector op zowel verhuur, leefbaarheid, ontwikkeling, beheer en financiën. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. Frank heeft oog voor de belangen van de huurder. Hij is een teamplayer die mensen meeneemt, heeft een open houding en humor en hij is in staat boven de materie te gaan staan. Verwachting is dat ook hij zeer goed in staat is de positie van toezichthouder in te vullen, snel van toegevoegde waarde zal zijn voor het team van de RvC en een goede sparringpartner zal zijn voor de bestuurder.

arrow