Nieuws

Bouw Van der Weidenstraat in Stiphout op stoom

Compaen trakteert omwonenden en schoolkinderen op een ijsje

Het nieuwbouwproject van Compaen aan de Van der Weidenstraat in Stiphout is goed op stoom. Het project van der Weidenstraat behelst 18 studio’s voor mensen met een verstandelijke beperking en 12 appartementen voor jongeren onder 23 jaar. Aan de belofte om omwonenden en ook de kinderen van de naastgelegen basisschool mee te nemen in het bouwproces, is op 25 mei gehoor gegeven. Woningstichting Compaen, Moeskops’ Bouwbedrijf en Stichting Stiphoudt vertelden toehoorders over de voortgang van het project en bedankten de wijk voor hun geduld en vertrouwen.

Buren
Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen, benadrukte in zijn verhaal het belang van ‘goede buren’ zijn. Hij bedankte hen voor het geduld en vertrouwen. Nog niet zo lang geleden, ging Compaen het gesprek aan met de bewoners van de inmiddels gesloopte woningen die op deze plek stonden. En nu is alweer het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. “Dat konden we helaas door Corona niet vieren. Vandaar vanmiddag een update én een ijsje voor onze buren”, aldus Joost.

Stichting Stiphoudt
De 18 studio’s worden straks bewoond door mensen met een verstandelijke beperking. De meesten van hen komen uit Stiphout en wonen nu nog bij hun ouders. De ouders hebben stichting Stiphoudt opgericht omdat zij graag willen dat hun kind met een verstandelijke beperking in Stiphout kan blijven wonen. De stichting heeft samen met Compaen kunnen regelen dat er een mooi en praktisch woongebouw kon worden gerealiseerd. Voor de ondersteuning en begeleiding van de bewoners heeft stichting Stiphoudt een ervaren zorgaanbieder Fittin gecontracteerd. Zij zijn een onderdeel van stichting Prisma en zij begeleiden meerdere wooninitiatieven. Fittin gaat de 24-uurs zorg verzorgen. Voor de 18 studio’s zijn inmiddels al 16 nieuwe bewoners van Leefhuis Stiphoudt bekend. De ouders en kinderen van Stichting Stiphoudt zijn enorm blij dat, na een jarenlange zoektocht naar passende woonruimte in Stiphout, hun ‘nieuwe thuis’ nu steeds dichterbij komt. Mochten er overigens nog mensen zijn die een woonplek voor hun zoon/dochter met een verstandelijke beperking zoeken neem dan gerust contact op met Ad van den Brand, zie ook website www.stiphoudtleefhuis.nl

Zingende bouwvakkers
Moeskops’ Bouwbedrijf is hard bezig met de bouw van de 30 nieuwe appartementen. Omwonenden spreken van zingende bouwvakkers en zijn ondanks dat bouwen ook overlast kan geven, positief over het traject. Naar verwachting zal het project in het najaar (oktober-november) worden opgeleverd.

arrow