Nieuws

Bestemmingsplan Dorpsplein Mierlo-Hout afgekeurd door Raad van State

Op 26 mei heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/Pastoor Elsenstraat behandeld. Dit nieuwe bestemmingsplan is nodig voor de realisatie van het nieuwe Dorpsplein Mierlo-Hout. Enkele omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan dat door gemeente Helmond was goedgekeurd. Tijdens de zitting hebben de rechters om verduidelijking gevraagd bij de omwonenden en de gemeente Helmond. De gemeente is formeel de verweerder, omdat zij het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Juridische gronden
Ondanks begrip voor de wens om niet een klassiek zorgcentrum, maar een modernere en meer flexibele vorm van zorgen en wonen planologisch mogelijk te maken heeft de RvS de bezwaren op juridische gronden gegrond verklaard en daarom het bestemmingsplan afgekeurd. Savant Zorg en Compaen zijn de initiatiefnemers van het project Dorpsplein. Zij gaan daarom de uitspraak zorgvuldig bestuderen. Aan de hand daarvan bekijken ze wat dit betekent voor de plannen die er voor Dorpsplein Mierlo-Hout liggen en hoe ze de ambities toch kunnen realiseren.

Maatschappelijke opdracht
De uitspraak van de Raad van State is een grote tegenvaller voor het project. Het vertraagt de uitwerking van de grote maatschappelijke opdracht rondom wonen en ouderenzorg in de toekomst. Dit is een thema waaraan Savant en Compaen vorm en inhoud geven in Mierlo-Hout. Het betekent ook een grote tegenvaller voor bewoners van het huidige Alphonsus en voor Mierlo-Houtenaren en Helmonders die een beroep willen (gaan) doen op ouderenzorg in een moderne woonomgeving. Elke dag voelen Savant en Compaen de druk om zorg en wonen voor ouderen toekomstbestendig te organiseren. Er zijn te weinig geschikte woningen en de zorg moet op een andere manier worden georganiseerd. Daar blijven ze zich hard voor maken en voelen zich daartoe ook verplicht naar de huidige bewoners van Alphonsus en de inwoners van Mierlo-Hout/Helmond.

Wanneer bekend is wat de vervolgstappen zijn, dan communiceren we daarover.

Over Dorsplein Mierlo-Hout
Savant Zorg en woningstichting Compaen ontwikkelen samen Dorpsplein Mierlo-Hout. Hiermee zorgen ze ervoor goed voorbereid te zijn op de toekomst van zorg en wonen. Op de plek van Savant Alphonsus komen woningen voor mensen met en zonder zorgvraag. Daarnaast komt er meer groen en wordt het gebied veel opener, zodat het fijn is om daar te vertoeven. Dorpsplein wordt een plek waar jong en oud, met en zonder zorgvraag samen wonen, werken, leren en verblijven.

Kijk voor meer informatie over Dorpsplein Mierlo-Hout op www.dorpspleinmierlohout.nl.

arrow