Nieuws

1000 WoonST-woningen zijn een feit!

In 2020 bundelden 13 woningcorporaties in Zuidoost Brabant en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (@SGE) hun krachten. Samen maakten ze een plan voor de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen: WoonST. Doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Met WoonST bouwen we meer betaalbare, duurzame woningen en verminderen we de krapte op de woningmarkt. Januari 2021 werd met @Heijmans en @BAM Wonen de overeenkomst getekend voor de afname van 1000 woningen en onlangs werden de contracten voor de realisatie van de 1000ste WoonST-woning getekend! Een stip aan de horizon die we met elkaar bereikt hebben en waar we trots op zijn.

WoonST krijgt een vervolg! De samenwerking uit WoonST wordt voortgezet in WoonST 2.0. De nieuwe ambitie is om 750 eengezinswoningen en 1.750 appartementen te realiseren in de periode tot en met 2030. Betaalbaarheid en snelheid blijven de hoofddoelstellingen. Daarmee is een nieuwe stip op de horizon gezet.

We danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan WoonST en kijken uit naar een mooi 2024!

Woningcorporaties: Woonbedrijf, Woonpartners, woCom, Sint Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, Woningstichting de Zaligheden, Goed Wonen, Woonstichting ‘thuis, Helpt Elkander en Wooninc. SGE gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

arrow