Nieuws

1000 WoonST-woningen in regio Eindhoven, en er volgen er nog meer!

In 2020 bundelden 13 woningcorporaties in Zuidoost Brabant en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten. Samen maakten ze een plan voor de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen: WoonST. Doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. En dat is gelukt: onlangs werden de contracten voor de realisatie van de 1000ste WoonST-woning getekend! Een geweldige prestatie waar de samenwerkende partners enorm trots op zijn.

Unieke samenwerking
Met WoonST bouwen de corporaties meer betaalbare, duurzame woningen en verminderen ze de krapte op de woningmarkt. Meerdere projecten zijn al succesvol opgeleverd en inmiddels bewoond. Daarnaast zijn veel projecten in uitvoering of bijna in uitvoering.

Caroline van Brakel, wethouder in Veldhoven en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Wonen SGE: “De woningcorporaties kopen de woningen gezamenlijk in en daardoor krijg je betaalbare woningen en versnelling. En eigenlijk hoeven we het niet meer te toetsen aan het bouwbesluit.” Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: “Maar het gaat niet alleen om het proces. Het gaat er om dat we een nieuwe voordeur hebben voor iemand die daar misschien te lang op gewacht heeft en daar nu prettig woont.”

Wil je meer weten wat er allemaal bereikt is met WoonST 1.0, bekijk dan dit filmpje.

Na het succes van WoonST 1.0 gaan we door!
Per 1 januari 2024 eindigen de raamovereenkomsten met de twee gecontracteerde bouwbedrijven. Maar de corporaties en gemeenten zetten hun samenwerking uit WoonST 1.0 nu voort in WoonST 2.0. De nieuwe ambitie is om 750 eengezinswoningen en 1.750 gestapelde woningen te realiseren in de periode tot ongeveer 2030. Betaalbaarheid en snelheid blijven hoofddoelstellingen. Daaraan wordt het reduceren van de milieu-impact toegevoegd.

____________________________________________________________
De meewerkende woningcorporaties zijn: Woonbedrijf, Woonpartners, woCom, Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, WSZ, Goed Wonen Gemert, ‘thuis, Helpt Elkander en Wooninc.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Zij werken samen op de vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. Meer informatie over het SGE is te vinden op www.stedelijkgebiedeindhoven.nl.

arrow