Nieuws

hero-bg

Nieuws

hero-bg
overlay

Leefbaarheid

Samen met partners zorgen we ervoor dat u prettig kunt wonen in onze wijken. Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar. Onze belangrijkste partner daarin bent u, als bewoner. U weet namelijk als geen ander wat er speelt in de buurt en wat nodig is om daar prettig te wonen. En u kunt daarin zelf ook een belangrijke rol vervullen.

Daarnaast leggen we verbindingen met de gemeente, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Want in onze ogen is ‘zorgeloos huren’ meer dan alleen zorgen voor een huurwoning. Het gaat ook om het versterken van de woonomgeving, de leefbaarheid en de kracht van de mensen.

Buurtbeheerder

Onze buurtbeheerders, Gino Hart en Chris Ijskes, zijn vertrouwde gezichten in onze Helmondse en wijken Brandevoort, Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout en in Mierlo. Ze zijn makkelijk te bereiken en zetten zich actief in voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Dat doen ze vanuit de uitgangspunten schoon, heel en veilig, met aandacht voor bewoners en hun woonomgeving.

De buurtbeheerders bemoeien zich gevraagd en ongevraagd met alles wat met leefbaarheid te maken heeft. Ze hebben oog voor de wijken en zijn een luisterend oor voor de bewoners.

U kunt Gino en Chris altijd aanspreken als u ze door de wijk ziet lopen of fietsen. U kunt ook contact met ze opnemen via info@compaen-wonen.nl of via ons algemene nummer 0492-579090.

Overlast

U deelt uw woonomgeving met veel andere mensen. Mensen met allemaal hun eigen gewoontes, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s. Dat is vaak gezellig, maar verschillen in leefgewoontes kunnen ook leiden tot irritaties.

Probeer er eerst zelf uit te komen

Prettig samenleven kan wanneer u rekening met elkaar houdt en elkaar de ruimte geeft. Als u toch geïrriteerd raakt door het gedrag van uw buren, dan is een goed gesprek vaak al genoeg om het probleem op te lossen. In veel gevallen zijn mensen zich er helemaal niet van bewust dat zij overlast veroorzaken en zo kan het zijn dat ook u, zonder dat u het weet, zorgt voor ergernis. In een gesprek kunt u proberen afspraken te maken.

Drie belangrijke voorwaarden voor prettig samenleven:

  • Zorg voor een goede verstandhouding met uw buren.
  • Houd contact. Een ‘aangekondigd’ geluid zoals bij een feestje of klussen, ervaren buren vaak als minder storend.
  • Probeer eerst zelf met uw buren te overleggen wanneer u zich aan iets stoort, voordat u anderen inschakelt.
Vraag (gratis) hulp van buurtbemiddeling

Vindt u het lastig om buurtgenoten aan te spreken? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling (klik hier voor Helmond en hier voor Geldrop-Mierlo). U krijgt gratis tips en hulp van getrainde vrijwilligers. Op die manier lukt het vaak om samen met uw buren tot een oplossing te komen.

Melden

Als ook bemiddeling geen uitkomst biedt, onderzoeken we of verdere stappen noodzakelijk zijn. Neem daarvoor contact op met onze verhuurmakelaars. Vervolgens kijken we samen met u hoe we de overlast kunnen aanpakken.

Het is belangrijk dat u uw klachten altijd schriftelijk bij ons meldt. In uitzonderlijke gevallen kan namelijk een juridische procedure nodig zijn om de overlast te stoppen. In dat geval willen wij een dossier met bewijsmateriaal kunnen overleggen. Het is daarom goed om steeds zoveel mogelijk informatie over de overlast te geven en bij iedere overlastsituatie een nieuwe melding in te dienen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van elke schriftelijke melding. Uiteraard behandelen wij uw melding strikt vertrouwelijk.

Wij adviseren u om ook melding of aangifte te doen bij de politie en ons daarvan een kopie te sturen. Is er sprake van bedreiging, mishandeling, vernieling of geluidsoverlast? Bel dan altijd de politie op 0900 8844 en in noodgevallen op 112. Bij sommige overlastsituaties kan de gemeente optreden, bijvoorbeeld bij vervuiling van openbaar groen. Meld dit soort overlast dan ook altijd bij de gemeente. Houd er rekening mee dat procedures met betrekking tot overlast vaak langdurige procedures zijn.

Hennep

Het kweken van hennep (wiet), daaraan gerelateerde activiteiten en het handelen in harddrugs zijn niet alleen verboden via de Opiumwet, het is ook gevaarlijk. Het geeft bovendien vaak overlast en onrust in de woonomgeving. Daarom treden wij streng op tegen het kweken van hennep en het dealen in harddrugs. Als we hennepplanten of professionele kweekapparatuur aantreffen, melden we het bij de politie. Wanneer er geen oplossing komt, gaan we over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning via de kantonrechter.

Meld verdachte situaties

We willen u natuurlijk niet blootstellen aan de gevaren van hennepkwekerijen. U kunt ons daarbij helpen door verdachte situaties te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem (op telefoonnummer 0800 7000). Een hennepkwekerij kunt u herkennen aan:

  • vreemde geur;
  • geluidsoverlast (bijvoorbeeld afzuiginstallaties);
  • warme muren of condens op de ramen;
  • stroomstoringen of schommelingen in stroomsterkte;
  • stroomkabels op vreemde plaatsen;
  • gloed van felle lampen.

Het dealen in harddrugs kunt u herkennen aan veel aanloop en kortdurende bezoekjes.

arrow