Vacatures

Compaen zoekt een verbindende bestuurssecretaris (28-32 uur per week)

Voor de betrokken en ambitieuze woningcorporatie Compaen zoeken wij een verbindende bestuurssecretaris. In deze veelzijdige functie draag jij op zorgvuldige wijze bij aan gewoon fijn wonen voor het groeiende aantal huurders in de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. Dat doe je niet alleen! Vanuit eigenheid en eigen kracht werkt Compaen samen met partners aan oplossingen voor de uitdagingen in de regionale woningmarkt.

Wat ga je doen?

In deze voor Compaen nieuwe functie ondersteun je de directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen en het management van Compaen op het gebied van besluitvorming, strategie- en beleidsontwikkeling, governance en compliance. Hoe de accenten daarin precies komen te liggen is mede afhankelijk van jouw kennis, ervaring en interesses en wordt in samenspraak bepaald. Je zorgt dat besluitvormingsprocessen goed zijn vormgegeven en correct worden doorlopen. Daarbij borg je de rollen van relevante stakeholders, zoals ondernemingsraad en huurdersbelangenorganisatie. Je bent lid van het MT en directeur-bestuurder Joost Lobee is jouw leidinggevende.

Als bestuurssecretaris ben je op hoofdlijnen verantwoordelijk voor:

 • Actieve ondersteuning van de RvC en haar commissies in de rol van secretaris. Je stelt de agenda op en doet verslaglegging. Je bewaakt de acties en afspraken die uit deze vergaderingen voortvloeien. Je draagt zorg voor een actueel Toezicht- en Toetsingskader.
 • Ondersteuning van de directeur-bestuurder bij de strategieontwikkeling en uitvoering, het opstellen van de daarvan afgeleide jaarplannen en het sturen op resultaten. Je bent sparringpartner en durft je daarbij kritisch op te stellen.
 • Beleidsondersteuning van de MT-leden bij de uitwerking van de strategie naar tactische en operationele kaders.
 • Bewaking van de principes van de governancecode binnen de organisatie en het bijhouden van de statuten en reglementen conform wet- en regelgeving.
 • Regievoering op de beleids- en besluitvormingsprocessen en de schriftelijke vastlegging daarvan. Je draagt zorg voor een eenduidige besluitvorming en consistentie in beleid en uitvoering binnen de gehele organisatie en houdt hierbij rekening met eisen vanuit wet- en regelgeving en governance. 

Wat breng je daarvoor mee?

 • Passie om in de corporatiesector te werken.
 • Een afgeronde relevante opleiding op tenminste hbo-niveau (bijvoorbeeld Bestuurskunde, Bedrijfseconomie, Politicologie, Rechten).
 • Tenminste drie jaar relevante ervaring met beleidsontwikkeling en/of bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Zicht op de ontwikkelingen binnen de corporatiesector, de markt en veranderingen in wet- en regelgeving of je bent in staat je deze snel eigen te maken.
 • Plannend en organiserend vermogen.
 • Analytisch vermogen.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk.
 • Onafhankelijk en integriteit.
 • Organisatiesensitiviteit en vermogen om kritisch tegenspel te bieden.

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Een afwisselende functie die je in samenspraak mede deels zelf kunt vormgeven.
 • Een salaris tussen € 4.367 en € 5.903 (bruto bij 36 uur, afhankelijk van ervaring), schaal K cao woondiensten.
 • Tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer en thuiswerken.
 • Een inspirerende werkplek met ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en een individueel loopbaanontwikkelingsbudget van € 900 per jaar.
 • Een eindejaarsuitkering.
 • Een uitstekende collectieve pensioenregeling (www.spw.nl).
 • Een contract voor een jaar met de intentie om bij gebleken geschiktheid een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Hoe kun je reageren?

Past deze baan bij jou en voldoe je aan de eisen? Reageer dan snel! De werving en selectie wordt verzorgd door Steiger B. Je kunt je CV en motivatie uploaden via het online sollicitatieformulier op de website van Steiger B. Een online persoonlijkheids- en motivatieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Arne van der Velde van Steiger B via 06-2957 8034 of arne@steigerb.nl. 

Over Compaen

Woningstichting Compaen is een klantgerichte organisatie die actief is in de gemeente Helmond in de wijken Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis en Brandevoort en in de gemeente Geldrop-Mierlo in Mierlo. Compaen heeft circa 3.500 woningen in haar bezit.

Met ruim 25 enthousiaste en betrokken medewerkers streeft Compaen er naar om, samen met onze samenwerkingspartners, zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van onze huurders. Dit geldt voor ons woningaanbod maar ook voor onze diensten. Compaen is een goed georganiseerd bedrijf met korte lijnen en staat dicht bij haar kerntaak waardoor huurders en klanten op een professionele en efficiënte manier geholpen kunnen worden. We staan voor gewoon fijn wonen!

Onze cultuur is ons succes!

We werken dagelijks met veel plezier voor en met onze huurders en relaties. Het onderlinge contact tussen collega’s is open en direct. Wie werkt bij Compaen weet: wij zijn persoonlijk, transparant en betrokken!

 

arrow