• Home>
 • Nieuwsoverzicht

Reparatieverzoek

Bel tijdens kantooruren 0492-57 90 90 of vul hier het formulier in.

Compas

Compas, mei 2019

Download hier Compas mei 2019 (pdf 3,8 Mb)

27 en 28 september 2018

Impressie 100 jarig jubileum

Geplaatst op: 26 October 2018

 100 jaar Compaen

“Zo kan het niet langer! Iedereen in deze parochie heeft recht op een fatsoenlijk dak boven het  hoofd. Ook de mensen met een kleinere beurs! We gaan er wat aan doen!” Dat moet volgens Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen, de strekking zijn geweest van het gesprek dat Andreas van der Heijden, hoofdonderwijzer van wat nu de Odulphusschool is, Graard Keeren, spoorwegbeambte en pastoor Strijbosch met elkaar hebben gehad zo’n 100 jaar geleden. In september 1918 werd de Roomsch Katholieke Houtsche Woningbouwvereeniging in Mierlo opgericht. Een van de voorlopers van het huidige Compaen. 
 

Stakeholdersbijeenkomst

27 september 2018

Ruim 80 genodigden waren aanwezig op het eeuwfeest van Compaen tijdens de stakeholdersbijeenkomst. Huurders, collega corporaties, zorg- en welzijns organisaties, de gemeentes Geldrop-Mierlo en Helmond, medewerkers en leden van de Raad van Commissarissen van Compaen. 


Honderd jaar geleden


100 Jaar geleden zijn we opgericht om fatsoenlijke huizen te bouwen voor mensen met een kleine beurs. In het DNA van Compaen en alle andere woningcorporaties vind je nog steeds het gedachtengoed van de oprichters: goed en betaalbaar wonen, naar elkaar omzien en een handje helpen waar nodig. Alleen gebruiken we andere woorden: inclusieve samenleving (en het manifest een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid), betaalbaar wonen en duurzaamheid. De essentie is na 100 jaar nog gelijk en gelet op de effecten van de Prinsjesdag plannen nog altijd zeer actueel.

Gastspreker Ralf Embrechts

Ralf Embrechts

Ralf Embrechts, directeur van Maatschappelijk Ontwikkelings Maatschappij in Tilburg en mede initiatiefnemer van de Quiet500, hield een bevlogen verhaal dat heeft geraakt. Hij liet zien wat schulden en armoede betekenen voor de huishoudens waar het om gaat. Hij constateert dat de tweedeling in de maatschappij alsmaar groter wordt.

Dit is het gevolg van verschil in opleiding, perspectief, kansen, gezondheid en inkomen. Steeds meer mensen moeten rondkomen van een onzeker of een sterk veranderend inkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een tijdelijk of flexibel contract, zzp’ers, starters, arbeidsongeschikten, ouderen met weinig of geen pensioen of geen volledige AOW en voor mensen die ontslag krijgen. Het geldt eveneens voor mensen waarvan de gezinssituatie wijzigt zoals bij echtscheiding of samenwonen. Veel huurders hebben een betalingsrisico, evenzo mensen met huurtoeslag, dat is te zien aan de fikse stijging van mensen met betalingsproblemen en hoog oplopende schulden. Een deel van deze groep dreigt in armoede te geraken.

Stellingen


Knelpunten in de zorg en in het samenleven worden manifester. Ook hier weer die tweedeling tussen mensen die het zelf goed kunnen regelen en betalen en mensen die deze mogelijkheden niet hebben. Er komen steeds meer mensen met hulpvragen op gebied van gezondheid en zorg en die hierbij ondersteuning nodig hebben. Voor niet iedereen is dat bereikbaar. De verwachting is dat in toenemende mate steeds meer mensen tussen de wal en het schip dreigen te gaan vallen, omdat de aansluiting niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit voor mensen?

Een opsomming:

 • Armoede heeft invloed op denken, voelen en doen;
 • Denken: het IQ van mensen in ‘armoede-stress’ daalt met 10 tot 15 punten. Dit heeft invloed op beslisvaardigheid en leidt tot controle verlies;
 • Voelen: mensen in armoede zijn minder gelukkig, kunnen lastiger focus aanbrengen en zijn geestelijk minder stabiel;
 • Doen: mensen in armoede zijn meer gericht op korte termijn, zijn risicomijdend en leiden aan verlies van power;
 • In 75% van de huishoudens in armoede is een vrouw het gezinshoofd. Ze cijferen zich vaak weg.
 • Mensen in armoede leven 7 jaar korter dan gemiddeld en leven 20 jaar langer met meer ellende (gezondheidsproblemen etc.);
 • Kinderen in armoede: wat je mist in je jeugd moet je later dubbel en dwars inhalen;
 • 50-plussers in de gevarenzone: 50% suddert naar het pensioen via de bijstand;
 • ZZP-ers lopen een veel groter risico om in armoede te geraken;
 • De groep werkende armen is toegenomen door flexwerken en tijdelijke contracten;
 • Schuldhulpverlening vergt een lange adem;
 • De overheid is de voornaamste schuldeiser.

 De rol van de corporatie als het gaat om kwetsbare bewoners.

Het advies van Ralf: biedt een thuis voor je bewoners. Dat betekent dat je meer bent dan een huisvester. Ben present in de buurten en wijken. Laat zien dat je ingrijpt als dat nodig is. Signaleer problemen en zet deze door naar instanties die er iets mee doen.

Ga naast je (kwetsbare) bewoners staan en biedt oplossingen in concrete situaties. Ondersteun de solidariteit onder je bewoners en ondersteun kleine communities op straat en buurtniveau. En tenslotte gebruik je invloed als corporatie, bijvoorbeeld bij de gemeente.

De Quiet 500

De Quiet 500

In het tweede deel van zijn inleiding ging Ralf nog in op de Quiet. De drie belangrijkste doelen van de Quiet:

 • Bewustwording van de impact van armoede;
 • Verzachting van de situatie van mensen in armoede;
 • Empowerment van mensen in armoede.

Quiet = sterk merk, daar wil je bij horen!

Meer informatie over de Quiet, .quiet.nl

In gesprek over kwetsbaarheid en kracht

In het tweede deel van de bijeenkomst werd een gesprek gevoerd over de rol van de corporatie, Compaen in het bijzonder, als het gaat om kwetsbare bewoners. Hierbij werden twee videoportretten getoond van huurders van Compaen; die lieten zien dat kwetsbaarheid en kracht soms dicht bij elkaar liggen. De videoportretten zijn hier te bekijken.

Jo adriaans

Jo Adriaans

Mandy Foederer Youtube

Mandy Foederer

Ook de rol van Compaen kwam hierbij aan bod. Het werd duidelijk dat Compaen meer is dan een reguliere huisvester. Via een online tool werd iedereen gevraagd om te stemmen op stellingen rond schulden, armoede en kwetsbaarheid. Ook werd gepeild wat de aanwezigen verstaan onder het begrip kwetsbaarheid met als resultaat deze woordwolk.

discussie kwetsbaarheid
wordcloud Armoede

 

De huurders aan het woord

Tot slot kwam Frans van Grunsven, namens de huurdersbelangenverenigingen van Compaen, aan het woord. Hij hield een mooi betoog over de betrokkenheid van Compaen bij haar huurders.

Frans v Grunsven - Lobée

Alvorens hij Joost Lobée namens de huurders een beeld overhandigde droeg hij het volgende gedicht voor: Beste Compaen,


Vandaag word je honderd jaar, maar schrijf ik nu hem of haar
Of doen we net als jij heel modern en schrijven transgender neutraal?

Honderd jaar, hoe houd je het vol?
Al een hele eeuw een sociale rol

Officieel verhuur je gebouwen van steen, oftewel een huis
Maar voor je klanten is het wél een thuis

Waar veel lief en leed plaatsvindt, waar haard en harten branden
Met lieve en vervelende kanten

Je bent dan wel honderd jaar maar je bordje is nog steeds aardig vol
Met verhuurdersheffingen, scheefhuurders, belastingen en duurzaamheid
Vervul je toch maar steeds heel goed je rol

Compaen, wij wensen jou en je medewerkers, stakeholders,
bestuurders en alle mensen die je, op welke manier dan ook ondersteunen

Niet nog vele jaren, maar vele eeuwen

HBV Mierlo
HBV Compaen


 

Feestelijke jubileumdag

28 september 2018


Jubileumfietstocht

Compaen heeft ter gelegenheid van haar 100 jaar bestaan speciaal voor de huurders een fietsroute uitgestippeld in de omgeving van Helmond en Mierlo. Langs het werkgebied van Compaen waarin het zonder meer prettig wonen is. In mei hebben alle huurders deze fietsroute ontvangen gelijktijdig bij het bewonersblad Compas.

Fietstocht

Onder het mom van ‘Heel Compaen fietst’ zijn we op 28 september samen met onze huurders op de fiets gestapt. Al onze huurders waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We hebben een gedeelte van de jubileumfietstocht met in totaal een groep van 60 deelnemers gefietst. Hierbij zijn we via Brandevoort naar Stiphout gefietst. Vervolgens onderweg  gezamenlijk heerlijk koffie met gebak genuttigd om daarna via Mierlo-Hout richting Mierlo te rijden. De weergoden waren ons goed gestemd waardoor we uiteindelijk na ruim 20 kilometers zonder een spat regen weer arriveerden op het kantoor van Compaen. We hebben met iedereen genoten van een uitgebreide lunch en er kon nagepraat worden over de fietstocht die zeker de moeite waard was. Voor geïnteresseerden is de jubileumfietstocht van Compaen nog verkrijgbaar via info@compaen-wonen.nl.

Tijd om gezellig bij te kletsen!

In de middag hebben we een feestelijke bijeenkomst gehad met alle fietsers, medewerkers van Compaen maar ook oud-medewerkers, -leden, -bestuur, RvT en -HBV leden. We hebben geproost op het jubileum en er was volop tijd om gezellig met elkaar bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.

Prijsuitreiking

Voor de feestelijke bijeenkomst waren ook de prijswinnaars van de diverse jubileumwedstrijden uitgenodigd. In september heeft een jury zich gebogen over de winnaars van de kleurwedstrijd, het beste wijkidee en de grote schrijfwedstrijd en was het tijd voor de feestelijke prijsuitreiking.

Prijsuitreiking

Alle prijswinnaars werden ieder afzonderlijk toegesproken en extra in het zonnetje gezet door Joost Lobée. Hij was onder de indruk van de inzendingen en sprak lof uit over het werk dat is verricht door ijverige kinderen die veel kleur gaven aan de Compaen jubileum kleurplaat. De wijkideeën zijn ter plekke toegelicht zodat iedereen er kennis van kon nemen. De wijk ideeën worden nu verder samen met Compaen opgepakt. En zeker niet op de laatste plaats de waardering voor de originaliteit van de schrijvers onder onze huurders aan de grote schrijfwedstrijd. De winnende verhalen/gedicht soms met prachtige tekeningen erbij zijn voorbeelden van hoezeer het wonen en een thuis door onze huurders worden beleefd.

Applaus voor de terechte winnaars en van harte gefeliciteerd allemaal.

Winnaars van de kleurwedstrijd

Hoofdprijs in de leeftijdscategorie tot en met 6 jaar:

 • Demi Verhoeven, 4 jaar

Hoofdprijs in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 12 jaar:

 • Gabriël Freire Do Vale Matos, 9 jaar 

Winnaars van het beste Wijkidee

Wijkidee voor Brandevoort:

 • Wilbert Linders uit Brandevoort

Wijkidee voor Mierlo:

 • Diny van Hagen uit Mierlo

Winnaars van de grote schrijfwedstrijd

 • Mevrouw J. Latjes, uit Mierlo
 • Mevrouw T. Koopman uit Stiphout
 • Mevrouw A. Schippers-Kuijpers uit Mierlo
   

Jubileumboek

Vanwege het 100-jarig bestaan heeft Compaen een jubileumboek laten maken voor jong en oud. Een boek boordevol historie, anekdotes en bijzondere verhalen over toen maar zeker ook over de toekomst ‘100 jaar Compaen, Wonen met toekomst’.

Jubileumboek Compaen 100 jaar
Keer je het boek om dan is het een kinderboek met een verhaal over huisvesting op maat in kindertaal voorzien van leuke tekeningen met als titel ‘Een thuis voor een vreemde vogel’ (dat stiekem voor volwassenen ook heel leuk is). Tijdens de stakeholdersbijeenkomst werd het eerste exemplaar van het jubileumboek aangeboden aan de Huurdersbelangenverenigingen van Compaen. Alle huurders van Compaen hebben dit boek thuis ontvangen als cadeau samen met nog een leuke attentie.   

Compaen spreekt dan ook over twee geslaagde en fantastische dagen met dank aan iedereen en kijken graag samen met onze huurders en stakeholders verder naar de toekomst wat betreft het wonen in brede zin en het blijven bieden van een ‘thuis’ voor onze klant.

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.